Nej, troligen inte. Men det har varit ett stort ståhej över de nya resultaten från gruvexperimentet CDMS II, som gjort sitt allra bästa att hitta partiklar farande genom rymden (och jorden) som skulle kunna utgöra den länge efterlysta mörka materian. Under ett drygt år fram till september 2008 registrerade CDMS-detektorer triggade ett otal gånger, och exakt två gånger registrerades något som skulle kunna ha varit en okänd, svagt växelverkande partikel från rymden. Chansen att dessa två händelser bara skulle berott på slumpen bedöms vara 23%. Det är tyvärr alltför hög för att kunna ropa hej, bedömer fysikerna. Hoppet står nu till bland annat experimentet Xenon, som ska försöka fånga mörk materia-partiklar i flytande xenon i ett underjordiskt labb i Italien. På annat håll hoppas acceleratorn LHC att kunna skapa några stycken så småningom och uppe i rymden håller Fermi och Pamela (både med svensk inblandning) ställningarna.
Mer: Universe Today, Cosmic Variance, Forskningsartikeln (pdf)

Ahmed et al 2009, arXiv:0912.3592
Två röda prickar som skiljer sig från mängden händelser i CDMS-experimentet. Inte tillräckligt många för att lösa gåtan om den mörka materian, men bevis för att jakten fortsätter. (Bild: CDMS)