Månen, venus och en asteroid
De tre möjliga målen för NASAs framtida projekt; månen, Venus och en gammal asteroid

Solsystemet har länge undersökts av nyfikna ögon, men ännu är det mycket som vi fortfarande inte vet, även fast det  innehåller de mest observerade objekten i universum. NASA annonserade för några dagar sedan de tre kvarvarande kandidaterna för nästa rymdprojekt till en annan himlakropp i vårt solsystem som hoppas kunna besvara några av frågorna kring detta ämne. Månen, Venus och en asteroid är de tre möjliga målen för projektet, och man hoppas kunna få en bättre förståelse för hur jorden formades eller hur liv uppstod på vår planet med deras hjälp.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.