Astrobiologikonferensen AbGradCon hålls denna vecka för första gången i Europa – och i Tällberg.

 Konferensen har minst 80 deltagare från 17 olika länder. (Bild: AbGradCon)

Studenter och färska, nydisputerade forskare från jordens alla hörn har samlats i Tällberg för att nätverka och presentera sina avhandlingar i astrobiologi. Som bonus blir de mer insatta i forskningsfronten  – något som kan vara nog så svårt för en färsk forskare eftersom astrobiologi är ett mycket brett ämnesområde. Hur livet på jorden har bakats ur solsystemens deg av grundämnen, hur det kan trivas i verklighetsfrämmande miljöer – i kokande källor, snustorra öknar, halkiga isvulkaner och i underjordens mörka djup – och hur det så småningom kanske kommer att avslöjas i någon daggfrisk grotta på Mars, med hjälp av allt mer sofistikerade instrument – det kan man klura ut via så vitt skilda ämnen som astronomi, geologi, och biologi. Och kan man kombinera dessa kunskaper så får man en större helhetsförståelse, som gör det enklare för dem som vill lösa mysteriet om det finns andra varelser i rymden förutom jordingarna?

Här kan man följa konferensen i realtid. Schemat finns här.