Sammansättning av färgbilder tagna med ”Wide Field”-kameran på Hubbleteleskopet (Bild: NASA, ESA, J. Anderson and R. van der Marel (STScI)).

Astronomer har känt till den klotformiga stjärnhopen Omega Centauri sedan länge, och som vi uppmärksammat tidigare på popast har den studerats på många håll. En ny animation baserad på stillbilder tagna med rymdteleskopet Hubble mellan åren 2002 till 2006 visar nu det livliga Omega Centaruri, där vi kan se de enstaka stjärnornas färger och dessutom det ännu häftigare: att följa deras rörelser inom hopen. Den fina snabbspolningen illustrerar mycket klart att olika stjärnor rör sig i olika omloppsbanor. Dessa observationer används bland annat för att räkna fram hela banorna som stjärnorna rör sig i, och genom användning av Newtons gravitationslag beräkna den totala massan av stjärnhopen och till exempel fastställa om stjärnhopen endast består av stjärnor eller om det också har ett tungt svart hål i mitten. Under veckan hörde vi mera om detta vid Stockholms universitet av dynamikern Glenn van de Ven som forskar på området.

Den fina animeringen kan ses här