Två bilder på den döende dubbelstjärnan NGC1514. Till vänster visas en bild tagen i synliga våglängder från jorden, och till höger en falskfärgad WISE bild. (Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA)

NASAs Wide-field Infrared Survey Explorer är designad för att ta infraröda bilder på astronomiska objekt. Det är med andra ord ljus som inte är synligt med ögat, men ännu viktigare är att infraröd strålning från universum oftast är strålning från interstellärt stoft. WISE observationer av 3,6-22 mikrometersstrålning från planetariska nebulosor såsom NGC1514 visar därför upphettat stoft i omgivningen av den exploderande stjärnan. Det intressanta här är att i nebulosor som liknar NGC1514 har man kunnat se en viss asymmetri i explosionsmolnet, som får en att associera dessa objekt med maneter, och dessa asymmetrier är tecken på att den centrala källan är en dubbelstjärna som färdigutvecklats och blivit en planetarisk nebulosa. Läs mer hos NASA…