Friplanet
Illustration av en vandrande planet, någonstans i vår galax. Bild: NASA

Friheten väntar där ute, i tomheten. Nu för tiden ser vi ofta nyheter om nya planeter som upptäckts i vår galax (och även utanför). Den senaste tiden har framförallt Kepler fått mycket uppmärksamhet, speciellt med den nyliga upptäckten av en ”jordlik” planet. Efter att vi upptäckt mer än 500 planeter har vår förståelse för hur planeter skapas och utvecklas ökat markant, men det är fortfarande många frågor kvar att besvara.

Men forskare har nu funnit en ny unik typ av planet, och det är inte deras massa, storlek eller ens beboelighet som gör dem unika. Tills idag har alla planeter som observerats cirkulerat en närliggande stjärna, men nu presenterar forskare resultat om vad man tror är så kallade ”vandrare”; planeter som vandrar fritt i rymden utan att vara associerade med någon stjärna.

Det är tio planeter i Jupiters storlek som upptäcktes under en studie av de centrala delarna av vår galax, där man använt en särskild metod kallad ”gravitational microlensing”. Med metoden skapar väldigt tunga massansamling en förstärkning i signalerna från det objekt som studeras, genom att fokusera ljuset från flera riktningar till observatören.

Upptäckten av dessa unika planeter kan dock vara falsk, det är möjligt dessa planeter bara befinner sig i en väldigt vid omloppsbana runt en stjärna. Men om det skulle visa sig stämma att de är så kallande ”vandrande” planeter, så skulle det vara en fantastisk upptäckt som kan ge oss viktiga ledtrådar i hur himlakroppar skapas.

Man tror att planeterna kastas ut från stjärnsystemet de formats i efter att ha vandrat nära till stjärnan, och på grund av den påföljande starka interaktionen med stjärnan kan planetens bana ändras så markant att den eventuellt bryter sig loss och istället kan vandra fritt genom rymden. Det kan låta som ett osannolikt scenario, men det kan vara så att det finns dubbelt så många av dessa planeter gentemot de ”normala” planeterna som går i en bana runt en stjärna.

Det återstår att se om dessa ensamma vandrare är verkliga, och hur mycket vi i så fall kan lära oss från dem. Det kan dock vara så att vi framöver kommer att se en ny explosion av planeter från ”tomma intet”.