Vattenlinjer i spektrat från kometen 103P/Hartley 2 med instrumentet HIFI på Herschel. Bild: Paul Hartogh, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung
Vattenlinjer i spektrat från kometen 103P/Hartley 2 med HIFI instrumentet på Herschel. Bild: Paul Hartogh, Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung

Vatten är en av de viktigaste molekylerna på jorden som fyller drygt 70% av jordytan och är (livs-) viktigt för livet på jorden, men vi saknar fortfarande en förklaring till hur vi kan ha sådana stora mängder på jorden. Men nu är det möjligt att vi har tagit första stegen mot att finna svaret, efter att nya resultat från Herschelteleskopet publicerats i Nature. Man har gjort mätningar av kometen Hartley-2 vars tillgång av vatten visar sig väldigt snarlikt det vi ser i våra oceaner på jorden.
Eftersom jorden (och andra planeter) formas under så höga temperaturer att vatten och många andra ämnen avdunstar är det svårt att förklara hur det, idag, kan finnas så mycket vatten på vår jord. Forskare har länge trott att kometer stod för transporten av vatten till jordytan när solsystemet ännu var ungt och kollisioner mellan planetkroppar och kometer förekomma mer ofta. De nya mätningarna från Herschel stärker således teorin att det är kometerna vi har att tacka för våra blåa oceaner.

För att komma till den här slutsatsen har man tittat på mängden deuterium, den tyngre varianten av väte med en neutron i kärnan, mot väte i vatten hos kometer för att fastställa ursprunget till vårt vatten. Eftersom allt deuterium och väte skapades under big bang, och mängden minskar väldigt långsamt, kan man använda det för att studera många egenskaper hos astronomiska objekt, såsom gemensamma ursprung. Och när man nu mätt upp ett relativt förhållande mellan de vatten H2O och halvtungt vatten HDO som överenstämmer med det på jorden, ser det ut som att vårt vatten har sitt ursprung i rymden. Det ska anmärkas att kometerna som slog ner på jorden när solsystemet ännu var ungt var enormt många flera än de är idag, så för den ökande havsnivån har vi endast oss själva att skylla.

Mer läsning kan ni hitta här hos ESA.

3 KOMMENTARER

  1. Intressant – den stora bristen på data har alltid varit problemet här. Frågan är förstås om D/H kan ha varit så pass stabilt över jordens historia att det räcker med en sån matchning – kanske behövs ännu lägre D/H för att förklara ursprunget?

  2. Inte behöver man väl skylla på människan för den ökande havsnivån? Klimatet har alltid haft sina förändringar – vikingarnas Grönland var ju till exempel grönt.

    Denna blogg, om någon, borde väl kunna skilja på riktig vetenskap, och politiserad ’vetenskap’ med byråkrater som vill beskatta samhället på en massa CO2-pengar så att de kan bli rika på sitt oproduktiva flum.

Comments are closed.