Brian Schmidt och Saul Perlmutter fick tävla hårt om vems team skulle få äran för upptäckten: nu är det avgjort. (Foto: okänd, finns här på Cosmic Variance)

Nobelpriset i fysik tilldelas tre av de forskarna som avslöjat att universums expansion accelererar (nobelprize.org, DN, TT/SvD). Saul Perlmutter, Brian Schmidt och Adam Riess drog igång två projekt som systematiskt observerade Typ Ia-supernovor för att mäta hur universum utvidgas. De observerade olika supernovor och tillämpade liknande men olika tekniker för att uppskatta deras avstånd. Det var ambitiöst och inte ens supernovaforskarna i mitten av 1990talet trodde att de skulle lyckas. Men det gick och det ledde fram till det decenniets mest häpnadsväckande astronomiska upptäckt: att något, som senare fick kallas den mörka energin, gör att universum expanderar allt fortare. Framförallt Perlmutters Supernova Cosmology Project har ett starkt fäste i Sverige. Hans kollega Ariel Goobar var med från början och la grunden till de otaliga observationer av supernovaexplosioner som behövde göras. Nu har SCP en bas i Goobars forskargrupp vid Institutionen för fysik vid Stockholms universitet och Oskar Klein Center. Bland teammedlemmarna i Schmidts och Riess High-z-projekt finns stockholmsastronomen Jesper Sollerman, som precis skickade ett mejl med karakterisktiskt kortfattat innehåll: ”!”.
Om Nobelpriset på OKC-bloggen med citat från de svenska forskarna som jobbar med pristagarna