Ännu en rymdens är trotjänare på väg ner under okontrollerade former: rymdteleskopet Rosat. (Bild: DLR)

Den 24 september föll resterna efter miljösatelliten UARS ned i Stilla havet och ingen blev skadad (tidigare inlägg). Sådant är mycket ovanligt men ändå är det redan dags igen. Mellan 20 och 25 oktober 2011 kommer ännu en satellit ner, denna gång det tyskbyggda rymdteleskopet Rosat (Expressen). Satellitens bana tar den inte lika långt norrut som UARS. Dess rester, troligen ett 30-tal bitar, kommer alltså inte att slå ner över Sverige. Precis som med UARS kommer man inte veta mycket om riskzonen förrän strax innan återinträdet. NASA och tyska centret för luft- och rymdfart DLR håller dock koll och uppdateringar finns på till exempel Twitter-flödet @ROSAT_Reentry. Av det som väntas vara kvar efter återinträdet i atmosfären är det framförallt teleskopets 1,7 ton tunga, värmeresistenta spegel utgör största risken, skriver DLR. Det finns en liten men inte obefintlig risk att någon blir skadad av rymdskrot från Rosat: den uppges av diverse källor som 1 på 2000, något högre än för amerikanska UARS.

Nedfallet kanske syns från Sverige. När satelliten brinner upp i atmosfären kan det bli en blixt som är synlig härifrån. Som med UARS blir det sannolikt över obebodda trakter eller ovan molntäcke då ingen ser på. Men chansen att se spektakeln finns: enligt satellitberäkningssajten Calsky syns Rosat regelbundet från södra Sverige, och då säkert även när slutet är inne.
Rosat har liksom UARS inget att skämmas för, rent vetenskapligt. Teleskopet, ett samarbete mellan Tyskland, Storbritannien och USA, lyckades som ingen tidigare kartlägga himlen i röntgenstrålning och upptäckte nya typer av himlakroppar.