Under en total solförmörkelse faller månens skugga på jorden. Den del av atmosfären som skuggas av månen kyls ner i brist på solstrålning och akustiska vågor skapas. Fenomenet kan liknas vid bogvågen kring en båt som rör sig. I det här fallet utgörs båten av månskuggan som rör sig över jorden, och vågorna är inte vattenvågor utan vågor i atmosfären.  Och båten är en väldigt stor båt, över 1700 km lång faktiskt!

Att det skulle uppstå bogvågor kring månskuggan föreslogs redan på 1970-talet men inte förrän under den totala solförmörkelsen i juli 2009 lyckades man observera det. De taiwanesiska och japanska forskare som gjorde upptäckten har använt ett stort antal GPS-mottagare för att titta på hur elektrontätheten i atmosfären ändras. De kunde då se vågor med perioden 3-5 minuter utbreda sig med ungefär 100 m/s från kanterna på månskuggan.  Alla detaljer finns att läsa i den artikel forskarna nyligen publicerat i Geophysical Research Letters.

Bild: NASA
Månens skugga på jorden under solförmörkelsen i juli 2009. (NASA/GFSC)