Nya resultat från partikelacceleratorn LHC vid Cern i Schweiz tyder på att Higgs-partikeln kan äntligen ha hittats (pressmeddelande, DN, Aftonbladet). Vi slog en signal till Elin Bergeås Kuutmann, partikelfysiker vid forskningscentret Desy i Tyskland som jobbar med ATLAS, ett av de två experimentet på LHC som nu ser indikationer på att higgsen – som tros ligga bakom att partiklar i vårt universum överhuvudtaget har massa – snart kommer att bekräftas med en relativt låg massa.

Elin Bergeås Kuutmann (Foto: privat)

PA: Hur svårt är det att massa på en partikel som ingen sett förut?

Elin: Problemet med Higgs (jämfört med många andra partiklar) är att teorin bakom ger väldigt lite vägledning om hur tung den ska vara. Vi måste alltså leta över ett stort spann i massa – men det har vi nu gjort!

PA: På dagens seminarium nämndes ”titta annorstädes-effekten” (look-elsewhere-effect på engelska). Vad är den och vad betyder den för Higgs-jakten?

Elin: Starkt förenklat handlar det om att man måste ta hänsyn till hur många olika undersökningar man gör. Man letar efter Higgs vid många olika massor, och i olika sönderfallskanaler [de andra partiklar som man detekterar när en Higgs sönderfaller]. När man ser en avvikelse från förutsägelserna, så är det troligare att man ser något konstigt av en ren slump, om man har letat på många ställen. Ungefär som att det är sannolikare att hitta någon som heter Heinz i mellannamn om man frågar många människor. Och åker man till Tyskland och frågar ökar sannolikheten markant… Så den här effekten måste man ta hänsyn till när man säger hur signifikant upptäckten är.

Fabiola Gianotti presenterade ATLAS’ mätningar på higgspartikeln. (Foto: CERN)

PA: Vad mer vet vi om Higgs-partikeln nu efter resultaten från ATLAS och CMS?

Elin: För ATLAS-experimentet gäller följande: Vi har en indikation på vid vilken massa den kan finnas (126 GeV/c2 i massa). Framförallt har vi uteslutit stora massområden där den definitivt inte finns. MEN vi har fortfarande ingen helt säker observation! Det här kan vara en tillfällig fluktuation.

PA: Vad betyder det för vårt kosmos om Higgs finns och verkligen väger just 126 GeV?

Elin: Det betyder att standardmodellen stämmer, och där är Higgs är den sista saknade pusselbiten. Tyvärr förklarar den inte den mörka materien – eller de andra olösta problemen vi har. Det finns många frågor kvar att ställa, och LHC har mycket kvar att göra. Det är riktigt spännande!

PA: Hur är stämningen inom ATLAS-gänget idag?

Elin: Det är alltid roligt med nya resultat! Vi är väldigt glada. Och alla pratar om Higgs.

Vill du veta mer om partikelfysikernas jakt på LHC:s andra stora mål, den mörka materian, läs Elin Bergeås Kuutmanns artikel i Populär Astronomis nya decembernummer.