Hur blev det med beslutet om Nordiska optiska teleskopets framtid (notis förra veckan)? Jag ringde Stockholm för att ta reda på vad som hände på mötet den 19 februari mellan teleskopets styrande råd och Vetenskapsrådets råd för forskningsinfrastruktur RFI. Men om det blev något beslut om finansieringsmodell eller nedläggning så vet vi ännu inget om det. Protokollet har inte justerats än och det kan dröja flera veckor innan det blir offentligt vad som sades på mötet. Per Karlsson, forskningssekreterare med ansvar för infrastruktur på VR:s avdelning for forskningsfinansiering, försäkrar dock att ännu blir det inga dramatiska förändringar i hur NOT ska finansieras.
– Det är inte skarpt läge än. Det blir ett möte med NOT:s styrande råd i november och då kan det bli ett beslut, säger han.
Mina vidare frågor om vad som hände på mötet får bara ”Ingen kommentar” som svar och Per Karlsson blir smått generad (”Nu låter jag som en politiker”, säger han). Men han bekräftar att det är Sveriges internationella åtaganden som ligger bakom nuvarande osäkerheten om Nordens gemensamma observatorium på La Palma.
– Grunden är att NOT är ett teleskop som har några år på nacken, och nu är det E-ELT som ska byggas, säger Per Karlsson.
Beslutet om NOT kan blir ett av de första smärtsamma val som svenska astronomer tar nu när nästa generationens spektakulära men dyra jätteteleskop börjar förberedas. För mer om vad som står på spel framöver, läs vår artikel Nu gäller det för E-ELT (PA 2010/2) och RFI-ordföranden Kerstin Eliassons tal i Onsala i september.


Klassikern Skapelsens pelare i Örnnebulosan: en bild från NOT tagen av Helena Uthas 2008. (Bild: H. Uthas/&Copy; NOTSA)