Peter Linde, vice ordförande i Svenska Astronomiska Sällskapet och ordförande i Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe, berättar om en världsomspännande organisation som vill få människor världen över att enas under stjärnhimlen.

Utan gränser i Malmö: Peter Linde.

Astronomiåret 2009 utlystes av FN och blev på många sätt ett lyft för populärastronomi. Tusentals arrangemang organiserades över hela världen och miljoner människor fick, ofta för första gången, en chans att se stjärnor och planeter och fundera på de kosmiska sammanhangen. I Sverige blev astronomiåret också lyckat, även om organisation, resurser och väderförhållanden ibland satte käppar i hjulet. Svenska Astronomiska Sällskapet gjorde en stor insats, icke minst genom att hjälpa till att finansiera ett antal projekt över hela landet. Men vad har hänt efter 2009? En del av svaret är Astronomers Without Borders.

I Sverige är det väl knappast enbart positiva erfarenheter sedan 2009, även om en ljusning nu finns i form av Astronomins dag och natt. Men ute i världen har det gått bättre. Astronomers Without Borders (AWB), Astronomer utan gränser, är en internationell uppföljare som ser det som sin uppgift att förvalta och utveckla arvet efter astronomiåret 2009. Organisationen fick sin upprinnelse i USA och startades av eldsjälen Mike Simmons.

Astronomer utan gränser syftar till att genom astronomin främja förståelse och vänskapliga kontakter tvärsöver nationella och kulturella gränser. Grundtanken är att inspirera till att dela kunskaper och resurser i global skala. Ett antal projekt initieras eller koordineras varje år på liknande sätt som gjordes under astronomiåret. Det mest kända och lyckade är Global Astronomy Month, som hålls i april varje år. Tanken här är att skapa publicitet och skapa internationell gemenskap genom att framhäva projekt kring även relativt normala astronomiföreteelser.

Organisationen är huvudsakligen baserad på ideellt arbete och har ännu så länge små ekonomiska resurser. Tillväxten är dock god, ett stort nätverk av medverkande personer och organisationer har utvecklats och olika former för att erhålla ekonomiskt stöd håller på att realiseras, f.n. i första hand baserat på sponsorer och donationer. Den organisatoriska ryggraden består av ett antal nationella representanter. För närvarande är 41 länder representerade över hela världen, bland dessa finns många utvecklingsländer. Denna grupp upprätthåller kontinuerlig kontakt via e-post och månatliga Skypemöten. Ett särskilt projektråd leder och övervakar de olika projekten som lanseras.

Vad gör man? Organisationen och dess verksamhet presenteras genom den välgjorda hemsidan www.astronomerswithoutborders.org. Här finns projekten beskrivna, det finns astropoesibloggar, tips om internationella observationssamarbeten, länkar till astronomiska webcasts, med mera. En viktig del är att bidra med enkla teleskop och andra resurser till länder där dessa bättre behövs. Detta projekt går under namnet Sharing Telescopes and Resoures (STAR). Man har också nära kontakter med The World At Night (TWAN), projektet där fotografer över hela världen tar astrobilder med förstklassiga estetiska kvaliteter.

2012 årets Global Astronomy Month i april blir den tredje i rad. Den innehåller projekt som månveckan Lunar Week (1-7 april), soldagen SunDay (1 april) Beauty Without Borders (Saturnusobservationer, 15 april), Global Star Party (28 april) och mycket annat: se trailern för den globala astronomimånaden här.

Det finns naturligtvis alla möjligheter för svenskt deltagande i dessa aktiviteter. Samarbete och koordination med andra likasinnade ger ju extra stöd, inte minst som hjälp för att intressera massmedierna. Jag är för närvarande fungerar som svensk representant för Astronomer utan gränser. Du som vill medverka i dessa eller andra projekt eller har frågor om AWB får gärna kontakta mig.
Peter Linde, peter@astro.lu.se