Sedan Vera Rubin på 1970-talet hittade det första beviset för mörk materia i galaxer som vår har fysiker och astronomer tävlat om att detektera, observera eller bortförklara den. Alltjämt funkar den mörka materian snäppet bättre än konkurrenterna när det gäller att enkelt förklara hur galaxer och universum ser ut.
Under våren har forskarnas förhoppningar om ett mörkt genombrott fokuserats extra starkt på rymdteleskopet Fermi, verksamt i omloppsbana sedan 2008 och utrustat med instrument som är känsliga för gammastrålning, den mest energiska typen av ljus. Anledningen är en artikel som tyske fysikern Christoph Weniger publicerade på ArXiv.org i april där han gjorde en egen analys av data från drygt tre år av mätningar med en av Fermiteleskopets stoltheter: instrumentet som går under den missvisande förkortningen LAT.


Om man lägger ihop signalen från Vintergatans mitt (kartan bakom grafen) syns en eggande liten topp i spektrumet (höger om mitten av bilden). Bilder från Weninger (2012)

På ett nytt och fiffigt sätt la Weniger ihop gammastrålningen från Vintergatans mitt där man skulle vänta sig att mörk materia skulle samlas, och upptäckte något intressant: tecken på att gammastrålning med energier runt 130 gigaelektronvolt (GeV) var aningen vanligare än andra. Det skulle kunna vara ett tecken på partiklar av mörk materia som växelverkar med varandra, något som ingen har sett förut. Weniger kallar det inte för någon upptäckt: ”En fascinerande möjlighet”, skriver han blygsamt i artikeln. Men sedan april har andra forskare skrivit ett tjog andra artiklar som spinner vidare på signalen på 130 GeV, ett värde som känns ännu mer fascinerande av att det är samma energi som den nästan upptäckta Higgs-partikeln verkar ha (uppdatering om den saken kommer förresten den 4 juli, uppger CERN).
Kan vi få tro, eller åtminstone hoppas lite grann, att Fermi skymtat den mörka materian i mitten av vår galax?
Kanske. Fermiforskaren Jan Conrad vid Oskar Klein Center i Stockholm varnar i Physics World att sådana signaler kan vara lömska och svåra att bekräfta. Men i en ny översiktsartikel räknar hans stockholmskollega Lars Bergström ändå Wenigers analys till en av de just nu mest intressanta tecken på att mörk materia kanske snart ger sig till känna. Fermiteleskopet fortsätter att samla in gammastrålning från Vintergatans centrum i några år till.
Mer bakgrundsläsning hittar du hos bloggen Résonaances och (som Anna Davour tidigare tipsat) hos Matt Strassler.