Radioteleskopet SKA blir en av vår tids riktigt stora anläggningar för astronomi. I slutet av maj fattades beslutet att teleskopet ska delas mellan Sydafrika och Australien.
Nu står det dessutom klart att Sverige siktar på att vara med när SKA konstrueras. Det kan du läsa i en artikel av reporter Katja Lindblom i Populär Astronomis nya juninummer.

Arbetet med teleskopet drivs just nu av 8 länder i form av ett brittiskregistrerat företag, SKA Organization, där medlemmarna får inga aktier men delar på riskerna. Utöver Storbritannien är värdländerna Sydafrika, Australien och Nya Zeeland med tillsammans med Kina, Kanada, Nederländerna och Italien. Tyskland har också sagt att man är intresserad av att gå med.

Nästa nya medlemsland i det gigantiska projektet, som uppskattas kosta totalt 1,6 miljarder euro, ser ut att bli Sverige. Det blir Onsala rymdobservatorium som axlar ansvaret, med Vetenskapsrådets goda minne. Observatoriet har under våren fått klartecken från både sin styrgrupp och Vetenskapsrådet att söka, och allt tyder på att det kommer att gå igenom. Medlemskapet gäller för de närmaste fyra åren; hur bygget av teleskopet ska finansieras på längre sikt är ännu inte bestämt.

Mer om vad teleskopet kommer att kunna åstadkomma och vad Sverige nu har gått med på, kan du läsa i Katjas artikel.


Sverige ska vara med och bestämma hur SKA:s vidsträckta antennmattor ska se ut. Bild: SKA Organisation/Swinburne Astronomy Productions

(En liten not om jäv: Jag är anställd vid Onsala rymdobservatorium och har haft tidigt tillgång till information om detta som jag annars inte skulle haft. Men Katja Lindblom skrev artikeln och intervjusvaren i den hade, tror vi, kunnat ges till vilken annan journalist som helst som frågat.)

2 KOMMENTARER

Comments are closed.