Galaxparet Arp 116. NGC 4647 är spiralgalaxen överst till höger och M60 är den diffusa elliptiska galaxen i mitten på bilden (Bild: NASA/ESA/Hubble Heritage (STScI/AURA)-ESA/Hubble-samarbetet).

Bland den moderna kosmologins triumfer kan man lungt räkna dess förmåga att ge en kvalitativ förklaring för galaxbildning och galaxutveckling, det vill säga, den hyrarkiska galaxbildningsteorin. Som vi skrivit om tidigare, förklarar dena teori flera observationella effekter som vi ser runtom i universum, såsom förekomsten av olika galaxtyper och deras stjärnbildningsförmåga. Men man får inte glömma att universum kan vara klurigt i bland och man bör vara vaksam när man tolkar observationer.

Nya bilder med rymdteleskopet Hubble visar att galaxparet M60 och NGC 4647 är ett sådant vilseledande fall. I en första anblick ser det ut som att paret (som också kallas för Arp 116) växelverkar i och med att de ser ut att ligga nära varandra, men detta beror bara på att vi ser dem i projektion. Hubbles nya högupplösta bilder visar förväntat stjärntillverkning i bägge galaxer, och därför ser man egentligen ingen tecken på att dessa två galaxer påverkar varandra gravitationellt.

Se andra bilder på rymdteleskopets hemsida …