Den 13 oktober är det Astronomins dag och natt i hela Sverige. Hur ska vi ladda? Med några oumbärliga astrofakta såklart!

  1. Vår planet är inte ensam i rymden. I dagsläge känner astronomer till hela 809 planeter som kretsar kring andra stjärnor än solen. Lägger man till kandidaterna till planeter som rymdteleskopet Kepler upptäckt blir det istället flera tusen. Det betyder att det kan finnas miljontals jordstora planeter bara i vår galax.
  2. Vi är gjorda av stjärnor. Alla atomer i din kropp skapades antingen i big bang, i stjärnor eller i supernovaexplosioner. Överallt i universum är materian sig lik, överallt finns ingredienserna för liv och allt runt som vi ser och känner omkring oss har vi stjärnorna, gasmolnen och rymdstoftkornen att tacka för.
  3. Kosmos formas av mörk materia och mörk energi. Astronomer förstår mycket om sånt som lyser i universum, men när det gäller andra fenomen har vi det spännande kvar att upptäcka. Den mörka energin, som tros ligga bakom att universums expansion accelererar, kan vara en egenskap hos själva rummet. Ännu vet vi inte. Den mörka materian kan bestå av okända partiklar som knappt växelverkar med vanlig materia. Ännu vet vi inte.
  4. Vintergatan går ihop med Andromedagalaxen. Om 5 miljarder år kommer dramatiska saker att inträffa. Vår galax, Vintergatan, kommer att gå samman med Andromedagalaxen, som just nu ligger 2,5 miljoner ljusår från oss. Kommer människor att uppleva den nya galaxen? Kanske, men solen kommer då att vara en röd jätte, och då blir jorden blir inte längre något bra ställe att bo på. Men himlen kan bli magnifik.
  5. Med dina egna ögon kan du se otroligt mycket på himlen. Utan teleskop kan du se tusentals stjärnor, de flesta av solsystemets planeter, samt nebulosor och stjärnhopar, Vintergatsbandet och Andromedagalaxen, meteorer, kometer och månen. Plus många av de satelliterna som mänskligheten skickat upp i omloppsbana. Gå på stjärnträff eller stjärnskådningskväll under Astronomins dag och natt och se själv.

1 KOMMENTAR

  1. Nej, vår planet är inte den enda. Anledningen torde vara att livet som vi känner det uppkommit av en slump. Hade vår Herre skapat oss hade det ju faktiskt räckt med solsystemet.Men nu är det nog slumpen som ordnat det hela även om den får antas vara om inte oändligt liten så näst intill. Dock får man anta att antalet stjärn-och solsystem som bidrar med ingredienserna för liv är om inte oändligt stort så näst intill och faktiskt åtminstone ett till eftersom vi finns här i vårt eget lilla solsystem.
    Vi måste vara rädd om det…och ha respekt för skapelsen hur den nu bar sig åt.

Comments are closed.