Senaste veckan har vilda spekulationer utbrutit på internet angående vad mars-strövaren Curiosity egentligen har hittat på Mars. Kanske tecken på liv? Eller iallafall organiska molekyler?

Alla spekulationer har sitt ursprung i ett uttalande i en radiointervju med John Grotzinger, projekledaren för Curiositys uppdrag på mars (läs eller lyssna här). Han berättade att SAM, det av instrumenten som kan analysera det kemiska innehållet i både luft- och jord-prover från mars yta, har visat väldigt intressanta resultat för ett nytaget mark-prov. ”De här data kommer att platsa i historieböckerna” säger han bland annat.

Illustration av instrumentet SAM (Sample Analysis at Mars) som finns ombord på mars-strövaren Curiosity och egentligen består av tre olika analys-instrument.

 

Men vad det är man tror Curiosity funnit vill han inte säga – än. Först vill man vara riktigt säker, så data analyseras utifrån och in av forskarlag, och förmodligen tas fler prover för att bekräfta upptäckten. I ett bra och sansat inlägg av Stuart Clark på The Guardian anges att resultaten kommer att kungöras av NASA först den 3 december, vilket är under höstmötet för American Geophysical Union.

Men kan Curiosity ha upptäckt kemiska spår av liv? Det enkla svaret på den frågan är tyvärr: Nej. Det bästa vi kan hoppas på är nog att Curiosity med hjälp av SAM har funnit stora organiska molekyler, till exempel aminosyror, på mars yta. Och även om det såklart vore en fantastisk upptäckt så existerar organiska molekyler i många vitt skilda miljöer runt om i universum där det inte finns liv. För att ta reda på om en viss molekyl är biotisk – skapad av liv – måste man antingen undersöka förhållandet mellan dess olika spegel-varianter (läs mer om spegelvända molekyler här) eller dess atomers isotoper. Inget av detta klarar instrumenten på Curiosity, SAM kan bara mäta isotopförhållanden i de enkla molekylerna koldioxid och metan. ESAs uppföljare däremot, ExoMars som har nämnts här tidigare, kommer att kunna undersöka just dessa saker, så om Curiositys upptäckt är av typen stor organisk molekyl kommer vi att vänta än mer otåligt på att ExoMars kommer iväg.

Har Curiosity-teamet själva rapporterat något officiellt? Nej, alltihop har endast kommenterats med ett twitterinlägg av @MarsCuriosity som översatt till svenska lyder ungefär: ”Vad fann jag på mars? Att rykten sprids fort över internet.”

[Uppdatering 2012-11-30: Nu går NASA ut med ett officiellt dementi. Det kan bli nya upptäckter som avslöjas den 3 december men ännu har inga spår av organiska ämnen setts. Historien bakom ryktena har också kommit från: läs mer hos Slate.]