Den kan vara den största strukturen i vårt universum, och den kan rubba en av vår mest grundläggande antaganden om universum. Ett brittiskt astronomteam lett av Roger Clowes har med hjälp av himmelskartläggningen SDSS upptäckt Huge-LQG, en otroligt vidsträckt grupp av kvasarer som tycks hänga ihop med varandra – även vid ljusets hastighet skulle det ta 4 miljarder år att ta sig från ena ändan till den andra. Kvasarerna – ljusstarka galaxkärnor med supertunga svarta hål som kraftkälla – ligger långt bort, så pass att deras ljus har tagit cirka 9 miljarder att nå oss.

Bild: R Clowes/UCLan/IAU/Sky & Telescope
Gå ut sent ikväll och titta mot stjärnbilden Lejonet i sydost – då tittar du mot kvasarerna i stora kvasargruppen Huge-LQG (ljusa ringarna). Kryssen markerar en tidigare upptäckt och men mindre kvasarsamling. Bild: R Clowes/UCLan (kvasargrupperna); IAU/Sky & Telescope (stjärnkarta)

Enligt Clowes och sitt team visar kvasargruppens storlek att universum är inte så enkelt uppbyggt som forskare trott. Kosmologer, som försöker förstå hur universum föddes och utvecklats, gör ett enkelt antagande som kallas den kosmologiska principen. Den säger att universum ser likadant ut överallt, oavsett var du är och åt vilket håll du tittar (det är homogent och isotropt). Principen har funkat finfint – tills nu.
Att du finns och tittar just nu text på en datorskärm är bevis på att universum inte är helt slätt på alla skalor. Vi vet också tack vare det vi sett av den kosmiska bakgrundsstrålningen som finns kvar av big bang att universum var aningen ojämnt redan mycket tidigt efter att det började expandera som det gör idag. Till exempel NASA-satelliten WMAP har visat oss krusningarna i universums början som var frön till dagens kosmiska bygge.
Men kvasarerna i Huge-LQG bildar en struktur som är 35 procent större än vad som borde kunnat bildas i ett universum som började så slätt som vi tror att det gjorde. Kvasargruppen kan vara ett första bevis på att universum verkligen är skevt (något som andra tidigare spekulerat om) att uppkomsten av struktur i universum – oss själva inkluderade – inte gick till som vi hittills trott. Alternativt att avlägsna kvasarernas strålkastarljus inte går att lita på när vi ska leta var universums massa ligger. Oavsett slutsatsen verkar det som universum kanske precis blev lite mer komplicerat och mer spännande än vi vågade tro att det var.
Se även notiser i Aftonbladet och DN, pressmeddelandet hos Royal Astronomical Society, en artikel i New Scientist, och forskningsartikeln på ArXiv.