Regeringen medger att det finns problem med hur Sveriges verksamhet i rymden sköts. I en skrivelse undertecknad av utbildningsminister Jan Björklund som lämnades till riksdagen i tordags svarar regeringen på Riksrevisionens svidande kritik av svensk rymdverksamhet som kom i våras.

Bild: efter regeringen.se
Lite mer ordning i rymden utlovar rymdminister Jan Björklund.

Regeringen håller med Riksrevisionen på många punkter, bland annat om att det är dags att ta fram en rymdstrategi med bred förankring. En utredning ska tillsättas och direktiv för den tas nu fram, står det i skrivelsen. Man håller också på att se över vad SSC, tidigare Rymdbolaget, ska hålla på med, både vad gäller rymdbasen Esrange utanför Kiruna och i övrigt. Regeringen har inlett en dialog med SSC om detta och tycks nästan krypa till korset om SSC:s olyckliga beslut 2010 att sälja sin satellitdivision. I fortsättningen ska bolagets lönsamhetsmål ”även reflektera risk och beakta de marknadsförutsättningar som gäller för de olika verksamhetsgrenarna”.

Foto: Haukur SigurdarsonBjörklund (Foto: Haukur Sigurðarson)

Rymdbranschens syn på rymdverksamhet som en egen sektor, som Riksrevisionen verkade gilla, är däremot inte något som tilltalar regeringen. Den kan hellre ”ses som en verksamhet med horisontell betydelse och verkan”, står det i skrivelsen. Bristen på helhetssyn är alltså priset man betalar för att regeringen har helhetsperspektiv på andra områden, menar man – till exempel försvar (för att göra en inte helt djärv gissning).

Utöver det smågnabbas det om hur viktigt det kan vara med oberoende tillträde till rymden, huruvida det går bra för svensk satellitbaserad jordforskning, och huruvida det är inom den statliga och överstatliga sektorn eller inom den nya, mera kommersiella rymdmarknaden som Sveriges rymdföretag har möjligheter att tjäna pengar. Björklund och kompani lyfter intressant nog satelliten Odin som en långvarig svensk framgång i rymden, och nämner också att Sverige har sedan i april ett (för mig tidigare okänt) bilateralt avtal med USA om utveckling av nanosatelliter.

Skrivelsen är torrt skriven men inte lång och finns att läsa på regeringens hemsida. Där finns även remissvaren som lämnats av myndigheter och företag, bland dem lilla aktivistiskt lagda Omnisys. Det är bara att konstatera att många har fått säga sitt om vad Sverige gör i rymden och fler blir det framöver. Det är bra.