Regeringen medger att det finns problem med hur Sveriges verksamhet i rymden sköts. I en skrivelse undertecknad av utbildningsminister Jan Björklund som lämnades till riksdagen i tordags svarar regeringen på Riksrevisionens svidande kritik av svensk rymdverksamhet som kom i våras.

Bild: efter regeringen.se
Lite mer ordning i rymden utlovar rymdminister Jan Björklund.

Regeringen håller med Riksrevisionen på många punkter, bland annat om att det är dags att ta fram en rymdstrategi med bred förankring. En utredning ska tillsättas och direktiv för den tas nu fram, står det i skrivelsen. Man håller också på att se över vad SSC, tidigare Rymdbolaget, ska hålla på med, både vad gäller rymdbasen Esrange utanför Kiruna och i övrigt. Regeringen har inlett en dialog med SSC om detta och tycks nästan krypa till korset om SSC:s olyckliga beslut 2010 att sälja sin satellitdivision. I fortsättningen ska bolagets lönsamhetsmål ”även reflektera risk och beakta de marknadsförutsättningar som gäller för de olika verksamhetsgrenarna”.

Foto: Haukur SigurdarsonBjörklund (Foto: Haukur Sigurðarson)

Rymdbranschens syn på rymdverksamhet som en egen sektor, som Riksrevisionen verkade gilla, är däremot inte något som tilltalar regeringen. Den kan hellre ”ses som en verksamhet med horisontell betydelse och verkan”, står det i skrivelsen. Bristen på helhetssyn är alltså priset man betalar för att regeringen har helhetsperspektiv på andra områden, menar man – till exempel försvar (för att göra en inte helt djärv gissning).

Utöver det smågnabbas det om hur viktigt det kan vara med oberoende tillträde till rymden, huruvida det går bra för svensk satellitbaserad jordforskning, och huruvida det är inom den statliga och överstatliga sektorn eller inom den nya, mera kommersiella rymdmarknaden som Sveriges rymdföretag har möjligheter att tjäna pengar. Björklund och kompani lyfter intressant nog satelliten Odin som en långvarig svensk framgång i rymden, och nämner också att Sverige har sedan i april ett (för mig tidigare okänt) bilateralt avtal med USA om utveckling av nanosatelliter.

Skrivelsen är torrt skriven men inte lång och finns att läsa på regeringens hemsida. Där finns även remissvaren som lämnats av myndigheter och företag, bland dem lilla aktivistiskt lagda Omnisys. Det är bara att konstatera att många har fått säga sitt om vad Sverige gör i rymden och fler blir det framöver. Det är bra.

1 KOMMENTAR

 1. Regeringen använder felaktigt delar av IRF:s remissvar som argument att Sveriges rymdindustri har goda chanser inom den kommersiella rymdsektorn.
  Varför undrar jag då IRF:s remissvar syftar på SSCs tidigare satellitdivisions små satelliter som enbart byggts genom uppdrag från Rymdstyrelsen eller ESA.
  Så här skriver regeringen i kapitlet 4.5 med underrubriken ”Begreppet kommersiell rymdverksamhet”:

  Riksrevisionen anser att den bild som Riksrevisionen menar att regeringen ger av den svenska rymdindustrins möjligheter till tillväxt och konkurrenskraft inte är förankrad i verkliga förhållanden. Regeringen anser dock att svensk rymdindustri har goda möjligheter till tillväxt men, som anförs i föregående avsnitt om den institutionella rymdmarknaden, snarare på andra marknader än de där Rymdstyrelsen, ESA eller EU är huvudsakliga kunder. Svensk rymdverksamhet i stort är också, som IRF framhåller, framgångsrik i förhållande till landets storlek och har visat både nytänkande och innovation som väckt internationell respekt.

  Apropå kommentaren i artikeln att regeringen nästan kryper till korset när det gäller försäljningen av satellitdivisionen håller jag inte med Robert. SSC dvs staten kan och kommer aldrig att backa dvs erkänna att man gjorde något ”överilat”.
  Affären backades upp av regeringen till 100% och är därför i princip korrekt. Att göra en pudel likt den Sten Nordin gjorde i ekots lördags-intervju kommer aldrig regeringen att göra.

Comments are closed.