Jörgen Blom var länge journalist på Aftonbladet, och hos Aftonbladet kan du läsa kollegan Jan-Olov Anderssons dödsruna. Men i slutet av 1980-talet blev han amatörastronom. År 1993 började han teckna solens fläckar, varje dag om det var klart väder, med hjälp av teleskopet på balkongen på Södermalm i Stockholm.

Foto: Björn Stenholm Med solteleskopet på balkongen: Jörgen Blom (1933-2013).

[T]ill skillnad från filatelisten skapar jag mina egna samlarobjekt. Jag har visserligen stulit dem från solen, men när jag ritat in dem på kalkerpapperet ser jag dem som mina egna skapelser. Alla är inte lyckade. Somliga kan vara för små eller för stora, andra kan vara klumpiga och en del kan till och med ha hamnat snett. Men när jag bläddrar i pärmarna ser jag ändå med stolthet på solfläckarna eftersom alla är mina.

Han blev 80 år gammal. Läs intervjun med Jörgen Blom i Populär Astronomi 2006/3 och två artiklar som han själv skrev om sina solstudier. Citatet ovan är från Ögon på solen från 2006, där han berättar om hur han gör sina teckningar. I Därför kunde lilla Venus mäta sig med solens jättefläckar skriver han om Venuspassagen 2004.