Foto: Lars FalckAstronomiskt museum stänger: Observatoriemuseet i Stockholm har ett halvår kvar. (Foto: Lars Falck)

Observatoriemuseet i Stockholm läggs ner i slutet av 2013. Beslutet togs av Kungliga Vetenskapsakademiens styrelse under våren.

– Det har varit en dålig ekonomi en längre tid, förklarar museichefen Mirja Hagar Lausson.

Vi ringer upp Kungliga Vetenskapsakademiens ledare, eller preses, Professor Barbara Cannon. En allmänt pressad ekonomi för hela akademien har gjort beslutet nödvändigt, berättar hon.

– Vi tycker att det är väldigt tråkigt att behöva stänga museet, säger hon.

Barbara Cannon berättar att ekonomin för museet har varit svårt att få ihop ända sedan akademien 1999 köpte tillbaka museibyggnaden från Stockholms stad. Sedan dess har delar av lokalen hyrts ut men det museala verksamheten har aldrig gått runt. Man har försökt att få sponsorer till verksamheten, men ännu har ingen velat ställa upp, berättar Barbara Cannon.

– Vi skulle inte motsätta oss att åter öppna museet i framtiden. Men som det är just nu har vi misslyckats med att hitta en lösning, säger hon.

Objekten i museets samlingar kommer delvis att flytta till akademiens Centrum för vetenskapshistoria på Frescati i Stockholm. Andra får vara kvar på Observatoriekullen men då inte tillgängliga för allmänheten.

Museet har funnits vid Stockholms gamla observatorium i centrala Stockholm sedan 1991. Där har det pågått utställningar om astronomi, teleskop och vetenskaplig forskning, samt ett omfattande program av föreläsningar, skolbesök och inte minst teleskopvisningar för allmänheten. Nu är det bara ett halvår kvar att kolla in vad museet har att erbjuda. Bland annat planeras evenemang under Astronomins dag och natt i slutet av september.

– Man får skynda på sig om man vill komma hit, säger Mirja Hagar Lausson.

Observatoriemuseets hemsida

Foto: Viktor Gårdsäter
Se den medan du kan: den ljusa observationssalen i Observatoriemuseet. (Foto: Viktor Gårdsäter)

8 KOMMENTARER

  1. sorgligt att det läggs ned. kanske en ny golfbana kan inrättas sist? (Ironi)

Comments are closed.