Foto: Kerstin AlvingeVästmanlänning med rymduppdrag: Ingemar Skogö (Foto: Kerstin Alvinge)

Sverige ska få en rymdstrategi, och mannen som ska ta fram den heter Ingemar Skogö, landshövding i Västmanland och tidigare generaldirektör för både Vägverket och Luftfartsverket.
Det meddelade utbildningsdepartementet i fredags (pressmeddelande, TT, Dagens opinion).
Utbildningsdepartementet har sedan några år övergripande ansvar i regeringen för frågor som rör rymden.
Regeringen lovade en utredning om landets rymdstrategi förra året då man svarade på Riksrevisionens hårda kritik mot dålig sammanhållning och brist på prioriteringar i rymdfrågor (Regeringen svarar på rymdkritik, juni 2013).
För utbildningsminister Jan Björklund är målet med utredningen att få bättre ekonomisk nytta av satsningar på forskning och industri.
– Vi borde kunna få ut mer i form av tillväxt i Sverige, säger han i regeringens pressmeddelande.

Foto: SocialdemokraternaEllinor Eriksson (Foto: Socialdemokraterna)

Ellinor Eriksson (S), som debatterade rymdpolitik på branschmötet Rymdforum förra året och nu kandiderar i EU-valet, välkomnar utredningen men ifrågasätter att fokus läggs på tillväxt.
– Synen på investeringarna i rymden som ofta är av utforskande karaktär får inte bli för styrda och enbart ses som näringspolitik, skriver hon i ett mejlsvar till Populär Astronomi.
När Skogös rapport bli klar till 31 maj 2015 kan den landa i knät på en rödgrön rymdminister.
– Sverige har stora möjligheter, men det har saknats ett tydligt ledarskap. Det vore önskvärt att en utredning kunde vara grunden för en modern strategi för svensk rymdpolitik, säger Ellinor Eriksson.

Regeringens val av utredare överraskar. Anna Rathsman, divisionschef på Rymdbolaget och drivande i initiativet Rymdagendan som länge lobbat för just en nationell strategi, tycker det är ”jättebra” att rymdverksamheten kommer upp på agendan. Hon är dock förvånad över valet av Ingemar Skogö som utredare.
– Det är kanske bra med någon som är neutral, men jag tycker att det hade varit bättre med någon som var insatt i rymdområdets utmaningar.
Hon hoppas att Skogö ändå kommer fram till ett tydligt svar på vad Sverige ska hålla på med i rymden.
– Det viktigaste är att vi har ett mål med rymdverksamheten, något som alla kan förhålla sig till.

Ingemar Skogö själv då? När han ringer tillbaka efter att Populär Astronomi hört av sig presenterar han glatt sig som ”rymdutredare”. Men han medger att han har ”ganska liten erfarenhet” av rymden, bortsett från när han var kontaktperson på Finansdepartementet på 80-talet då Näringsdepartementet hade hand om rymdfrågor. Och han har ännu inte hunnit läsa Riksrevisionens rapport.
– Jag ska lyssna på så många som möjligt.
Han vet inte heller varför just han valdes som utredare.
– Det får du fråga regeringen om, säger Ingemar Skogö.

För mer rymdpolitik med rötter i Västerås, läs vår intervju med Staffan Anger (M) i Populär Astronomi 2011/3, För rymden i riksdagen. Anger och Skogö sitter både i styrelsen för stadens energicentrum ECC men har ännu enligt Skogö inte inte hunnit prata rymd tillsammans. Eller läs om

Foto: DLR/T. KranzRaketbasen Esrange kan kallt räkna med ett kapitel i Ingemar Skogös strategidokument. (Foto: DLR/T. Kranz)

4 KOMMENTARER

 1. Läser man rymdstyrelsens budget 2015 – 2017, länk, finner man antydningar om en intressekonflikt mellan SSC (som driver Esrange) och Rymdstyrelsen (som bidragsgivare till rymdforskningen) vad beträffar inriktningen av verksamheten vid Esrange.

  Se klipp från sidan 7: ”Merparten av forskningsprojekten genomförs av forskare från andra länder än Sverige. Basfinansieringen av ballong- och sondraketverksamheten sker inom ramarna för det så kallade EASP-avtalet (Esrange/Andøya Special Project Agreement), tecknat av Sverige, Frankrike, Tyskland, Schweiz och Norge. EASP-avtalet administreras av Esa och den svenska andelen av avtalet (27 %) betalas genom Rymdstyrelsens anslag.”
  ”SSC (Svenska Rymdaktiebolaget) har i skrivelser till Rymdstyrelsen redogjort för stora visioner för Esrange som berör hela verksamheten och också en utvidgning av denna. I skrivelserna har SSC bett Rymdstyrelsen att bidra till moderniseringsprojektet, men de avser även att söka medel hos andra finansiärer. Rymdstyrelsen anser att det finns ett behov av att modernisera och effektivisera infrastrukturen och att dessa behov överskrider vad inkomsten från EASP-avtalet tillåter. Rymdstyrelsens intresse i en modernisering och effektivisering av Esrange grundar sig främst i forskningens behov.”

 2. @Anders: Komplikation kanske snarare än intressekonflikt. Det är väl just sådana konstigheter i hur svensk rymdverksamhet är organiserad – direktiven för SSC respektive Rymdstyrelsen nån? – som visar att något behöver göras.

 3. @Robert: Intressekonflikt är rätta ordet!

  Är övertygad om att Rymdstyrelsen inte köper konceptet ”New Esrange” till fullo dvs utökningen av Esrange med satellituppskjutning för satelliter < ca 150kg.
  1, Antalet svenska forskare är för litet.
  2, För att detta koncept ska lyckas måste Esrange fylla ut med en mycket större del "kommersiell verksamhet" än vad man hanterar idag.
  3,Om de kommersiella utländska kunderna inte inte kommer – vad händer då med EASP-avtalet och Sveriges del därav?

  Jag tror att Rymdstyrelsen är realistiska i sina bedömningar och inte köper "New Esrange" pga av de ekonomiska riskerna med konceptet. Se också SSCs senaste bokslutskommunike "I divisionen Science Services sjönk resultat på grund av en större förlust i ett enskilt projekt"

 4. Bra beslut att ta fram en rymdstrategi. Jag tycker inte att det har någon större betydelse att Ingemar Skogö är okunnig om rymdfrågor. Han tycks vara en rutinerad tjänsteman och det som framförallt behövs i det här uppdraget är strategisk kompetens. Det kanske rent av är en fördel att någon utanför rymdbranschen håller i arbetet.

Comments are closed.