Bild: NASA/JPL-Caltech/SAM-GSFC/Univ. of Michigan
Bilden illustrerar vad som kan orsaka de varierande värdena av metan i Mars atmosfär. Bild: NASA/JPL-Caltech/SAM-GSFC/Univ. of Michigan

Om du inte redan var nyfiken på Mars så kanske de nya resultaten från Curiosity kan få dig att tänka om (pressmeddelande hos NASA). Efter mer än två år efter att NASA:s strövare landade på Mars, och flera år av intressanta resultat och spekulationer på framtida resultat, så kan Curiosity visa att den uppmätt höga halter av metan i atmosfären samt andra organiska material från mätningar av stenpulver. Men dessa nivåer har inte mätts överlagt under Curiositys resa utan i väldigt lokala koncentrationer och forskare har flera förslag, biologiska och icke-biologiska, för att förklara detta.

Organiska molekyler består av kol och vanligtvis även väte, och är de kemiska byggstenarna för liv fastän de kan existera utan förekomsten av liv. Därför bevisar inte resultaten att det vid någon tidpunkt funnits liv på Mars men visar på hur kemiskt aktiv planeten är och möjligheterna för liv på den röda planeten. ”Organiskt material är viktigt eftersom det kan berätta för oss om hur de kemiska reaktionsvägar som format och bevarat materialet”, säger Roger Summons, en av forskarna som arbetar med Curiosity.

Att identifiera exakt vilket organiskt material man hittat i stenpulvret försvåras av perkloratmineraler som förändrar strukturen i det organiska material under undersökningarna som kräver att materialet hettas upp. Därför är de organiska materialet i stenarna fortfarande osäkert men man har lyckats fastställa att materialet verkligen är från Mars och inte från asteroider eller kometer som kolliderat med planeten. Med hjälp av fler mätningar hoppas man att man kan förstå vad som orsakar de stora variationerna av metan i atmosfären och genom att studera flera stenar vill man identifiera det andra organiska material som finns i stenarna.

Läs mer om gåtan om metan på Mars i Mikael Lerners artikel i Populär Astronomi 2013 nr 3: Finns det fisande kossor på Mars?