Bild: NASA/JPL
Mars kan ha flytande vatten, något som är viktigt för framtida bemannade expeditioner.

Inte tillräckligt för utomjordingar, men goda nyheter för framtida mänskliga besökare på Mars. En grupp astronomer ledda av Javier Martín-Torres från Luleås tekniska högskola i Kiruna har använt mätningar av fuktigheten samt luft och marktemperaturerna på Mars insamlat av Curiosity under dess första år på planeten.

De fann tecken på att de översta 5 centimeterna av Mars yta kan hålla vatten i vätskeform. Vattnet tros gå i en cykel där det absorberas av salter i marken under nätterna och när solen värmer upp ytan på dagen avdunstar vattnet tillbaka upp i atmosfären. Det är sen tack vare saltlösningar i marklagerna, som man sedan tidigare vet finns i marken på Mars och som sänker vattnets frystemperatur, som vattnet kan vara i vätskeform under korta perioder.

Resultaten ger dock inga direkta bevis på att vatten finns i vätskeform, bara att allt finns där för att det ska vara möjligt. Dock hjälper inte upptäckten möjligheterna för Mars att inhysa liv eftersom det är alltför kallt, under -30° Celsius, för att ens de mest kyltåliga mikrober ska kunna överleva. Däremot är resultaten väldigt positiva för framtida expeditioner till Mars, då man hoppas använda vattnets cykel på Mars till att bygga en maskin som kan dra vatten från atmosfären för framtida astronauter.

Pressmeddelande finns hos NASA och artikeln publiceras i Nature Geoscience. På lördag 18 april deltar Javier Martín-Torres på evenemanget Cosmic ClubVetenskapsfestivalen i Göteborg.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.