Foto: Astronomisk Ungdom
Astronomisk Ungdom tar över multiversum: här syns några medlemmar tillsammans med kosmologen Max Tegmark. Från vänster Melina Matin, Frida Torrång, Jennifer Andersson, Mikael Ingemyr, Max Tegmark, Oskar Tegby, Josefine Nittler och Lovisa Nittler. (Foto: AU)

Astronomisk Ungdom får 400 000 kronor i bidrag från statliga Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor, MUCF. Pengarna ska gå till att omvandla AU till ett riksförbund med aktiva medlemsföreningar, men man vill också starta ett nationellt resurscentrum för astronomi i skolan. På Astronomisk ungdoms hemsida kan du läsa beslutet från MUCF.
Mikael Ingemyr, ordförande i Astronomisk Ungdom sedan starten, är mycket glad.
– Det känns helt otroligt. Som grundare av föreningen är jag väldigt stolt över det arbete som lett fram till att AU nu får detta bidrag. Det är ganska unikt bland astronomiföreningar i Sverige att bli beviljad bidrag i storleksklassen 400 000 kr, så därför känns det så klart extra stort. Och ändå är det bara början vi ser.
Sedan starten 2012 som Svenska Astronomiska Sällskapets ungdomsförening har Astronomisk Ungdom organiserat läger och stjärnträffar för ungdomar, delat ut stipendier till vuxna som engagerat sig i astronomi för ungdomar, och varit aktiva på nätet med att locka unga i hela landet att utveckla sitt astronomiintresse. Föreningen har nu nästan 600 medlemmar.

Logo: Astronomisk Ungdom

En del av de nya pengarna ska gå till lokalföreningar. Föreningar finns till exempel i Kiruna, Uppsala och Stockholm, och fler är på väg, berättar Mikael.
– De ska få ekonomiskt stöd och andra typer av stöd till sin egen verksamhet, säger han.
Med de nya lokalföreningar på plats – senaste tillskottet bland är Nova Stella i Lund – blir AU ett äkta astronomiska ungdomsförbund.
Med hjälp av de nya pengarna har Astronomisk Ungdom från och med hösten ett kansli i Stockholm med en deltidsanställd, lovar Mikael Ingemyr. Med den basen vill han starta ett nationellt centrum som kan möta ett starkt intresse för material om astronomi från landets skolor.
Stöd för skolor inom rymdområdet ingår i Rymdstyrelsens uppdrag, och man arbetar tillsammans med Christer Fuglesang för att med hjälp av rymdfart inspirera skolungdomar. Ett aktuellt projekt är Mot nya höjder som koordinerar flera astronautbesök till skolor i Småland i höst.
Men resurser för astronomi i skolan ingår annars inom ramarna för Nationella resurscentrum för fysik i Lund.
Astronomisk Ungdom vill bekosta ett nytt nationellt resurscentrum för astronomi, åtminstone i början, menar Mikael Ingemyr.
– På längre sikt är målet att bli finansierade av Skolverket, eftersom de finansierar andra nationella resurscent­ra i naturvetenskap, teknik och matematik, säger han.