En artikel i tidskriften Science avslöjar en helt ny typ av sanddyner i Mars rostiga öknar och de är av en typ som omöjligtvis skulle kunna uppstå på jorden.

Jordens öknar har två typer av sanddyner som på grund av vindarna tar sig uttryck i form av antingen decimeterlånga krusningar på sanden, eller  stora, vidsträckta upp till kilometerlånga dyner.

Nyligen har ett forskarteam, lett av geologen Mathieu Lapotre som med hjälp av fotografier från bland annat Curiosity samt kretsare som ligger i omlopp kring den röda planeten, upptäckt att det på Mars förekommer en avvikande variant av sanddyner. Vi talar här om sanddyner som är assymetriska och oregelbundna i form och storlek och som uppvisar slingriga och buktande kanter, snarare än de släta och uniforma krön som vi påträffar i öknar och övriga sandiga områden på vår egen planet.

Detta hade kanske inte varit lika uppseendeväckande om Mars avvikande sanddyner hade förekommit på en yta för sig, men faktum är att de befinner sig mitt i ett område av ett i övrigt symmetriskt skapat sandlandskap och samexisterar med detta. Det betyder att marsvindarna blåser annorlunda än jordvindarna.

Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Konstiga sanddyner på Mars Bild: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Enligt Lapotre bildas de avvikande mönstren av tillfälliga vindpustar som bara kan förekomma i Mars tunna atmosfär. Om vi tänker på vindpustarna som nyckfulla vågor är det de som har format sanden på samma sätt som riktiga vågor kan forma dyner på en havsbotten.

Efter att ha analyserat åldern på de 3,7 miljarder år gamla klippväggarna som omgärdar sanddynerna har Mathieu Lapotre dragit slutsatsen att sanddynerna är lika gamla och att Mars därför redan i solsystemets relativa ungdom kan ha haft en tunn atmosfär.

Enligt data från marsströvarna Curiosity och Opportunity pekar de ”nya” sanddynerna i samma riktning som tidigare forskning har hintat om, nämligen på att Mars redan på ett tidigt stadium förlorade sin atmosfär.

Vi vet att det har funnits vatten på marsytan under en relativt flyktig period för ungefär fyra miljarder år sedan och att Mars, på grund av sina fysikaliska egenskaper, aldrig har haft förutsättningar för att bibehålla sitt flytande vatten, men data som Curiosity har samlat in under sin tid på sanddynerna kommer eventuellt att ge oss större insikt i degenerationen av Mars atmosfär och klimatförändringarna som därefter naturligt följde.

Läs mer om Curiositys upptäckter och äventyr bland Mars sanddyner i NASAs pressutskick.