Copenhagen Suborbitals är ett privat initiativ som arbetar med att utveckla en raket som på ett säkert sätt kan bära en människa till rymden tur och retur. Målet är att raketen skall passera den så kallade Karmanlinjen vilken definierar gränsen till yttre rymden och utgörs av en tänkt yta vid ungefär 100 kilometers höjd över havsytan. Gruppen tillämpar öppen teknologi, och projektet är helt och hållet finansierat genom donationer. Den 23 juli genomfördes uppskjutningen för den senaste raketmodellen Nexø I.

Starten gick fint och raketen uppnådde en maximal hastighet på runt 300 km/h, men någonting gick inte som planerat och den tappade fart för att sedan kraschlanda i havet. Teamet har under de senaste dagarna undersökt data, delar och fotomaterial för att komma fram till exakt vad som hände. De preliminära resultaten pekade mot att problemet uppstod i en inkorrekt mätning av mängden flytande syre i bränsletanken. För mycket flytande syre i tanken leder till ett sjunkande tryck vilket resulterar i att raketmotorn stängs av. Detta visade sig också stämma, enligt den senaste rapporten från teamet. Att fallskärmen inte löstes ut beror troligtvis på hur styrsystemet ombord är konstruerat, och att det felaktigt tolkade att motorn fortfarande var i drift.

Nexø 1 markerar starten för projektets mest avancerade raketklass. Bild: Copenhagen Suborbitals.
Nexø I markerar starten för projektets mest avancerade raketklass. Bild: Copenhagen Suborbitals.
Nexø 1
Nexø I på den sjöburna uppskjutningsrampen MLP Sputnik. Bild: Copenhagen Suborbitals.

Projektet startades år 2008 av uppfinnaren Peter Madsen och arkitekten Kristian von Bengtson, och arbetet utförs helt och hållet av volontärer. Den första raketen, HEAT-1X, utvecklades under 2010, något som vi tidigare har skrivit om. I dagsläget är 55 personer involverade. Sedan starten har de utvecklat ett flertal raketer. Uppskjutningarna sker på ett militärt område ute till havs, ungefär 25 km utanför Bornholm, med tillstånd från danska och svenska myndigheter. Den senaste uppskjutningen skedde 2013 med raketen Sapphire, och nu har alltså den senaste generationen testats för första gången. Raketen Nexø I, vars namn är taget från den ort på Bornholm där teamet har sin bas, är deras hittills mest avancerade raket samt den första raketen av klassen Nexø som flyger, och uppskjutningen innebär att projektet tagits till en helt ny nivå.

Det speciella med Nexø I är att raketen helt och hållet drivs med flytande bränsle samt att den är fullt guidad. Den mäter 5,6 meters längd, vilket kan tyckas vara litet, men det finns ett syfte med att inte ge sig i kast med en fullstor raket. Målet med uppskjutningen var att huvudsakligen demonstrera två viktiga system. Det första är så kallad vektoriserad dragkraft, vilket innebär att jetstrålen på mekanisk väg kan riktas om vid utblåset. Det andra är nedstigning med hjälpfallskärm. Teknikerna är planerade att användas i framtiden för den slutgiltiga bemannade raketen Spica. Och de flesta delarna utom motorn kan skalas upp till Spicas storlek, berättar Mads Wilson från Copenhagen Suborbitals för den danska tidningen Ingeniøren.

Tidslinje - Copenhagen Suborbitals
Den planerade tidslinjen för hela rymdfartsprojektet. Bild: Copenhagen Suborbitals.

Copenhagen Suborbitals har bevisat att det med små medel går att konstruera en fungerande raket. Att arbetet sker helt volontärt imponerar desto mer. Thomas Pedersen skriver på organisationens webbsida att nästa steg blir fler tester och att Nexø II därför inte kommer att flyga under detta år. Så vi fortsätter att hålla ett öga åt deras håll, för det kommer garanterat att hända mycket i deras verkstad i Köpenhamn under de kommande åren. Passa på att se videoklippet med uppskjutningen här nedan!