Vill du göra din röst hörd i frågor rörande rymden på europeisk nivå? Europeiska rymdorganisationen ESA ger nu den möjligheten till över 2000 deltagare från 22 europeiska länder. Här i Sverige äger medborgardebatten rum på Universeum i Göteborg den 10 september, och det enda som krävs för att kunna delta är att du registrerar dig.

astronaut
Den 10 September ges svenska medborgare möjlighet att diskutera rymdfrågor i ESA:s regi. Bild: Universeum.

ESA arbetar ständigt för att inkludera och medvetandegöra europeiska medborgare för deras arbete genom utåtriktad verksamhet. För första gången någonsin bjuder de nu in europeiska medborgare till storskalig debatt. Den 10 september kommer över 2000 medborgare att kunna vara med och påverka europeisk rymdforskning. I varje land kommer 100 medborgare att under en hel dag debattera frågor kring klimat, säkerhet och vad rymdforskning generellt skall syfta till, skriver Universeum i pressmeddelandet för evenemanget. Målet är att sammanställa en rapport baserad på alla debatterna. Debatten organiseras på uppdrag av ESA av företaget Missions Publiques, och över 20 organisationer från medlemsländerna är medarrangörer.

Det krävs inga förkunskaper från deltagarna, då syftet med debatten är att alla medborgare skall få möjlighet komma till tals. För ESA är det viktigt att beslut kring rymdforskning och dess betydelse för framtida generationer kan fattas utifrån de som berörs av besluten. Här i Sverige kommer debatten att äga rum på Universeum i Göteborg klockan 09:00-16:30 den 10 september. Utöver debatten kommer det även att bjudas på ett föredrag av den svenske astronomen Malcolm Fridlund, berättar Pernilla Warberg, projektansvarig, för tidningen Vårt Göteborg. Fridlund är ESA-veteran och projektledare för bland annat CoRoT-projektet vars syfte är att söka efter exoplaneter.

Logotyp ESA
ESA arbetar aktivt för att öka europeiska medborgares inflytande på organisationens verksamhet. Bild: ESA.

Här i Sverige hålls alltså debatten på Universeum i Göteborg, och för att deltaga krävs att du registrerar dig senast den 4 september på den officiella sidan för medborgardebatten. Där finner du även mer information rörande registrering och deltagande. Det finns säkert många lärare där ute som vill genomföra en liknande debatt på sin skola, och material kommer att läggas ut på denna sida efter att debatten har ägt rum. Du kan även följa debatten på Twitter.