Vesta fotograferad av rymdsonden Dawn 2012. (Bild: NASA/JPL-Caltech/UCAL/MPS/DLR/IDA)

Har du sett en asteroid någon gång? Om inte, så finns det goda förutsättningar nu. Asteroiden Vesta rör sig den närmaste tiden igenom Tvillingarnas stjärnbild, och den är så pass ljus att den är enkel att se med en vanlig fältkikare.

Vesta är den näst största asteroiden i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter. Störst är Ceres som, till skillnad från de andra asteroiderna i bältet, och tillsammans med Pluto, kvalificerar sig för beteckningen dvärgplanet. En anledning till att Vesta inte räknas till denna skara är att den inte är tillräckligt massiv för att gravitationskrafterna ska baka ihop den till en sfär – som framgår av bilden intill är den snarare en sfäroid.

En storleksjämförelse med Vesta till vänster, Ceres i mitten och månen till höger. (Bild: Wikipedia commons)

För att hitta Vesta måste man först hitta Tvillingarna. Som väl är tillhör den de stjärnbilder som är lätt att känna igen med sina två ljusa och jämnstarka huvudstjärnor Castor och Pollux (se kartan nedan). Den står dessutom bra till för nordliga observatörer. Vid sjutiden står Tvillingarna ganska lågt rakt i öster. Timmarna fram till midnatt rör den sig sedan långsamt söderut, samtidigt som den klättrar allt högre upp på himlen.

Tvillingarna. (Bild IAU & Sky & Telescope)

För att observera Vesta behöver man ta en fältkikare till hjälp. Även om Vesta just nu är tämligen ljus (magnitud 6,3) så ser den ut som en stjärna bland andra stjärnor. Man måste alltså veta vilken prick som är vilken. Börja med att lokalisera Tvillingarna, liksom Castor och Pollux. Om du placerar Pollux i överkanten på kikarens synfält, så bör du ha Vesta synlig i nederkanten. För att avgöra exakt vilken prick det är frågan om måste du jämföra det du ser i synfältet med informationen på kartan nedan.

Så rör sig Vesta bland stjärnorna nära Pollux i Tvillingarna. Vestas position är markerad med tre dagars mellanrum. För att få upp den i storlek: klicka på bilden först en gång för att komma till bildsidan, och sedan en gång till för att förstora den. Kartan är genererad med gratisprogrammet Cartes du Ciel.

Pollux är den starka stjärnan längst upp på kartan. Sikta på den och identifiera de tre ljusa stjärnorna markerade med υ,  φ och κ. Använd sedan dessa tre för att ta ut kursen till Vesta. Storleken på kartans stjärnprickar svarar mot hur ljusa de är, och i en vanlig 7×50 fältkikare under måttligt ljusförorenad himmel kommer Vestas ljusstryka att ligga ungefär mitt emellan de tre nämnda stjärnorna och de allra svagaste stjärnorna som visar sig i synfältet. För att verkligen försäkra dig om att du sett Vesta kan du rita in observationen på kartan och sedan göra om den någon dag senare. Vesta har då flyttat sig ett stycke mot bakgrunden av fixstjärnor.

Och skulle vädrets makter ställa till det, så kan du ju alltid kolla in utmärkta science fiction-serien The Expanse på Netflix där Ceres och invånarna i asteroidbältet – the belters – spelar en viktig roll i den storpolitiska intrigen.

Lycka till och clear skies.