Siljan är Dalarnas största sjö och ingår i det som kallas Siljansringen. Området skapades för ungefär 380 miljoner år sedan då en himlakropp träffade jordytan här. Resultatet blev Europas största nedslagskrater, och nu har det kommit fram ytterligare information om himlakroppen som orsakade det hela. 

Nu har geologen Sanna Alwmark vid Lunds universitet forskat fram exakt hur stor himlakroppen var, och vilka effekter nedslaget hade på berggrunden. I sin avhandling kan hon nu berätta att himlakroppen var 5 km i diameter. Nedslaget i sig skapade en krater på 60 km i diameter. Idag syns den i form av Siljansringen, en samling sjöar i Dalarna.

Sanna Alwmark har, med kollegor, undersökt berggrunden kring Siljansringen. När en himlakropp slår ned på jordytan skapas det en mineral som kallas för chockad kvarts. Genom att mäta utbredningen av den chockade kvartsen kan man avgöra hur stort tryck berggrunden utsattes för vid nedslaget.

På bilden syns en slagkägla, en struktur som bara kan uppstå i berget genom ett nedslag. Foto: Sanna Alwmark

Med hjälp av chocktrycket och en numerisk modellering har den ursprungliga nedslagskratern sedan kunnat rekonstrueras. Genom denna rekonstruktion kom forskarna fram till storleken på både himlakroppen och nedslagskratern.

Nedslaget i Dalarna sammanfaller med det sendevonska massutdöendet, men om kollisionen direkt kan ha påverkat utdöendet är ännu oklart.

– Siljannedslaget i sig bör inte ha haft kapacitet nog att generera ett så omfattande massutdöende, men ett flertal liknande händelser skulle möjligtvis ha kunnat samverka och ha en global påverkan, säger Sanna Alwmark.

Nedslagets effekter för livet i närområdet var dock fatala, med ett utdöende på 100 %.

Om man själv vill räkna på de ungefärliga effekterna för olika typer av nedslag kan man använda sig av denna hemsida. För bara in den data du är nyfiken på så beräknar hemsidan följderna av ett sådant nedslag.

För Siljansnedslaget gäller följande; 5 km är storleken på kroppen, som har en densitet som bör motsvara dense rock, med en impact angle som vi inte vet, men som i modellerna oftast antas vara 90 grader, på grund av att det är enklare för datorn att hantera (~45 grader är troligare), och med en hastighet som vi inte heller vet, men som kanske kan antas varit ca 25 km/s. Target type kan man sätta till crystalline rock.

Utsikt över Siljan. Foto: Hardo Müller

Källor:
http://www.lu.se/article/fem-kilometer-stor-himlakropp-skapade-siljan
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/sa-stor-var-himlakroppen-som-skapade-siljan
http://www.purdue.edu/impactearth/
https://lucris.lub.lu.se/ws/files/16113587/Thesis_Alwmark_PDF.pdf

2 KOMMENTARER

  1. ”Impact angle” heter nedslagsvinkel på svenska. De övriga orden går säkert att hitta i rikstermbanken — eller ta hjälp av forskaren själv för att kolla vad det heter på svenska!

  2. Ursäkta om det där lät lite surt. Det var inte menat så, utan bara som ett hjälpsamt tips.

    Intressant grej förresten! Spännande vad det går att läsa ut om rymdens förhållanden genom att titta ned i jorden.

Comments are closed.