År 2021 ska den nya internationella forskningsradarn Eiscat_3D stå färdig i delar av norra Skandinavien, varav en i Sverige. Med dessa radarstationer kommer man kunna studera hur rymdvädret påverkar oss här på jorden.

Eiscat_3D står för European Incoherent SCATter Scientific Association. Radarn kommer bestå av tre delar, en i Kiruna och två till i Norge respektive Finland och byggstart sker redan i höst. Polarregionerna är särskilt gynnsamma för denna typ av forskning eftersom partiklar från solens dras åt dessa områdena på grund av jordens magnetfält.

På dessa tre ställen i norra Skandinavien kommer radarstationerna att finnas utplacerade. Bild: NIPR

Med hjälp av Eiscat_3D ska forskarna kunna öka förståelsen för hur solstormar, norrsken och annat rymdväder kan påverka oss här på jorden. Eftersom allt mer av vårt samhälle idag är uppbyggt kring teknik beroende av satellitbunden kommunikation och elförsörjning är det viktigt att vi kan ta reda på hur rymdväder kan påverka dessa faktorer. Det är redan känt att elektriska strömmar och energipartiklar från rymden kan slå ut mycket av samhällets vitala funktioner.

– Vi är övertygade om att Eiscat_3D kommer ge unika möjligheter för svenska forskare, men också för svensk industri som redan nu deltar aktivt i det tekniska utvecklingsarbetet, säger Sofie Björling, vid Vetenskapsrådets avdelning för forskningsinfrastruktur.

Varje station av radarn kommer bestå av ungefär 10 000 antenner och den kombinerade mätprestandan gör radarn världsledande i sitt slag. Instrumenten kommer kunna mäta större volymer än tidigare och upplösningen kommer vara bättre än på redan existerande anläggningar.

Såhär kan det komma att se ut. Bild: NIPR

Allt som allt kommer Eiscat_3D kosta runt 685 miljoner kronor. Vetenskapsrådet finansierar 120 miljoner av dessa. Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Storbritannien, samt forskningsinstitut i Kina och Japan.

Se denna korta film för mer information och talande grafik:

Läs mer om radar och hur den används för att forska om både meteorer och rymdskrot i artikeln Små stjärnor som faller av Asta Pellinen-Wannberg i Populär Astronomi 2009/2.

Källor:
Vetenskapsrådet
NIPR
EISCAT Scientific Association (pressmeddelande)

3 KOMMENTARER

  1. Coolt! Något att besöka om några år när man känner för renköttspizza och ishotell 🙂

  2. Thank you very much for sharing. Your article was very helpful for me to build a paper on gate.io. After reading your article, I think the idea is very good and the creative techniques are also very innovative. However, I have some different opinions, and I will continue to follow your reply.

Comments are closed.