Den 20 september drabbades Puerto Rico hårt av orkanen Maria som ödelagde stora delar av ön. En anläggning som drabbades var Arecibo Observatory som tidvis befann sig mitt i orkanens öga. Observatoriet, som bland annat gjort sig känt från populärkulturen via filmer som Contact och Bond-filmen GoldenEye, har i stormens efterdyningar varit till stor hjälp för den lokala befolkningen.

Observatoriets radioteleskop är det näst största i världen, och med en diameter på 305 meter är det inbyggt i ett naturligt sjunkhål i berget. Radioteleskopet fick även ökad uppmärksamhet när det 1999 började användas för att samla in data till projektet Search for extraterrestrial intelligence (SETI).  Idag används det fortfarande inom forskningen, men anläggningen har även blivit ett turistmål där besökarna kan lära sig mer om radioteleskopet, astronomi och atmosfärsforskning.

Överblicksbild av radioteleskopet vid Arecibo Obsevatory

Under stormen utsattes Puerto Rico för 30 timmar av regn och hårda vindar, men trots detta klarade sig Arecibo Observatory relativt bra. De rapporterade skadorna är exempelvis mindre skador på huvudantennen, en av de minde paraboldiskarna har försvunnit samt att man just nu inte kan observera i alla frekvenser på grund av en skadad matarantenn. ”Det har uppkommit en del skador, men inget som inte repareras eller ersättas!” skrev personalen på anläggningens Facebooksida. De har den senaste veckan arbetat med att städa upp efter stormen och utföra närmare inspektioner på anläggningen. Redan nu är dock radioteleskopet igång och samlar in nya data.

Arecibo Observatory är bland annat utrustat med helikopterplatta, en djupvattenbrunn och elgeneratorer för nödsituationer. Eftersom anläggningen klarade sig så bra används nu byggnaderna som center av amerikanska krismyndigheten FEMA. De inrättade snabbt ett eftersöknings- och räddningscenter i Arecibos lokaler, och den senaste veckan har hundratals människor från det närliggande området fått hjälp där med bland annat tillgång till drickbart vatten och möjlighet att laga mat.

Arecibo Observatory finansieras framför allt av amerikanska National Science Foundation (NSF), men budgeten är pressad och teleskopets framtid är inte säkrad. Den 31 mars 2018 går nämligen det nuvarande finansieringsavtalet ut och läget efter det är ännu oklart. Med driftkostnader på 12 miljoner dollar årligen kan inte heller vem som helst överta teleskopet, även om det just nu eftersökes intresserade partners.  För kontinuerlig uppdatering kring läget för Arecibo Observatory kan man läsa på deras facebooksida.

Orkanen Maria över Puerto Rico sedd från rymden. Bild från NASA Earth Observatory

Källor: Pressmeddelande från NSFartikel i National Geographic