Regeringens rymdstrategi presenterades den 9 maj 2018 av forskningsministern Helene Hellmark Knutsson.

I strategidokumentet lanseras förslag som syftar till att öka Sveriges inflytande som rymdnation, säkra både klimatmål, teknikjobb och öppna för satellituppsändningar från Esrange. Bakom förslagen finns mycket som kan orsaka debatt bland politiker – till exempel finansiering av Esrange, en ny rymdlag som skulle kunna röra om ordentligt, samt den balansen mellan utbildnings-, försvars- och miljöintressen som sannolikt ligger bakom att strategin försenats.

Se pressmeddelandet hos Utbildingsdepartmentet, och presentationen som sändes live kl 11:00 nedan eller här på Youtube. Artikeln har uppdaterats.

Bild: NASA
Regeringens nya rymdstrategi publicerades den 9 maj 2018. Klicka på bilden för att ladda ner regeringens broschyr som sammanfattar strategin, eller klicka här för att hämta hela skrivelsen. Bild: NASA

Rymdstrategin finns att läsa på Utbildningsdepartementets hemsida: ladda ner sammanfattningen, eller hela rymdstrategin som pdf-dokument.

Ministern berättade på presskonferensen på strategins enligt henne viktigaste punkter:

  • Se över den svenska rymdlagen, för att förebereda för samarbete för att kunna möjliggöra privata investeringar.
  • Esrange ska förberedas för eventuella satellituppskjutningar, för med utbyggnad av testbädd för uppskjutningar. ”Det handlar om miljardinvesteringar”, säger ministern.
  • Rymdverksamheten ska bidra till att de globala hållbarhetsmålen uppnås, främst genom användning av satellitmätningar relaterade till klimat, världshaven, skogar med mera.
  • Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet ska samarbete med uppmuntra intresse för rymden bland framförallt unga och på skolor. Dessutom siktar man på en jämställd svensk rymdsektor: Sverige bör vara ett ”föregångsland vad gäller likvärdiga möjligheter för både kvinnor och män att satsa på en karriär inom rymdverksamhet”.
  • Öka myndigheters uppdras att samarbeta om att skaffa en rymdlägesbild (så kallad Space Situational Awareness) – det vill säga bättre kunskap om vad som finns i den jordnära rymden och hur läget förändras. Detta för att bättre kunna skydda mot till exempel solstormar och farligt rymdskrot från satellitkrockar.
Foto: Rymdstyrelsen
Rymdminister under presskonferensen. Foto: Rymdstyrelsen

Vägen fram är för den nuvarande regeringen utstakad, men strategin innehåller inga förslag till lagtexter. Dess mål är bara förslag, och lydelsen ”ett mål bör vara” återkommer på många ställen i dokumentet.

Till exempel kommer en ny rymdlag att dröja, menar Helene Hellmark Knutsson.

– Det kommer ju behövs utredas först, och sedan blir det en fråga för Riksdagen att ta ställning till, sa hon som svar på en fråga.

Strategin innebär inte heller några nya pengar. De kommer i budgetprocessen, förklarar ministern – och det blir ju först efter riksdagsvalet i september 2018.

För oppositionen tycker riksdagsledamoten Mathias Sundin (L) att delar av strategin är bra. Men han klagar på att pengar saknas för Esrange och att ordet ”astronaut” borde också ha varit med. Strategin innebär inget ”giant leap för svensk rymd”, skriver han.

– Efter valet måste detta styras upp. Det finns enorma möjligheter här, som öppnas genom små insatser. Sverige får inte missa det, skrev han på Twitter.

Nu har i alla fall riksdagens partier ett skarpt förslag till rymdstrategi att ta spjärn mot. I nästa nummer av Populär Astronomi frågar Cornelia Ekvall ut flera partiers rymdtalespersoner om deras tankar och planer för Sverige i rymden. Cornelia var också på plats på dagens presskonferens.

Läs våra tidigare inlägg om rymdstrategin och stegen som lett fram till den: Riksrevisionen sågar rymdverksamheten, Alliansregeringen går mer på kritiken, och sedan lovar jobba mot en rymdstrategi, tillsätter Ingemar Skogö som rymdutredareSkogös rymdutredning rekommenderar en större Rymdstyrelsen. Frågan om ett större Esrange seglar upp, Jan Nygren snabbutreder om rymdbasen ska byggas ut; Katja Lindblom rapporterar när planerna diskuteras på Rymdforum 2017. Christer Fuglesang och liberalernas Mathias Sundin kräver nya svenska astronauter, gärna på Mars. Rymdminister Helene Hellmark Knutsson intervjuas av Dag Kättström i Populär Astronomi och uttalar sig positivt om både satellitupppskjutningar från Esrange och framtida marsresor; statsvetaren Johan Eriksson talar i en intervju om Sveriges roll i den globala rymdpolitikenAnna Rathsman utnämns som ny gd för Rymdstyrelsen.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.