Under våren 2015 nådde NASAs sond Dawn fram till Ceres och under en period kunde vi ta del av en strid ström av data och fotografier av det inre solsystemets enda dvärgplanet. Det sista spektakulära som nådde oss angående Ceres var sent i december 2015 då Dawn inträdde i den så kallade “Slutliga Omloppsbanan” då den nedsteg till en bana så låg som 385  kilometer ovanför dvärgplanetens ytan, och på den banan har Dawn befunnit sig ända fram tills den 2 juli i detta år, då den nedsteg ytterligare, till en höjd av endast 35 kilometer ovanför Ceres yta. 

Jordskred på Ceres. Bild: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

Detta innebär givetvis nya och mer detaljerade fotografier än någonsin tidigare.  Bilderna visar bland annat hur de mörka och ljusa materialen i Vinalia Faculare-regionen förhåller sig till varandra. Dawns spektrometer, som arbetar i synligt och infrarött ljus, har tidigare kunnat visa på att de ljusa partierna består av natriumkarbonat, ett ämne som är vanligt förekommande i evaporitrika områden på jorden (Evaporiter är sedimentära saltbergarter som genom kristallisation har uppstått då vatten avdunstar från saltvatten).

 

Ett av Dawns uppdrag är att ta reda på hur mycket vattenis som  finns under ytan. Tidigare spekulationer har föreslagit att mängden vattenis kan uppgå till 25 % av Ceres mantel, och baserat på dessa spekulationer har man tidigare förutsatt att Ceres  kan innehålla mer sötvatten än vad som  finns på jorden men förekomsterna av natriumkarbonatet indikerar snarare att det är saltvatten vi först och främst borde förvänta oss att hitta.

Dawns nästa uppdrag är att flyga närmare Cerealia Facula, ett stort område av natriumkarbonat i mitten av Occatorkratern. Därefter kommer Dawn att fortsätta som permanent satellit till Ceres och samla in ytterligare data så länge som det kommer att vara möjligt.

Läs mer om Dawns nya bilder här.

2 KOMMENTARER

  1. After reading your article, it reminded me of some things about gate io that I studied before. The content is similar to yours, but your thinking is very special, which gave me a different idea. Thank you. But I still have some questions I want to ask you, I will always pay attention. Thanks.

  2. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your feed and I hope you write again soon!

Comments are closed.