Efter en nästan två miljarder kilometer lång resa genom solsystemet har rymdsonden OSIRIS-REx nu fått de första glimtarna av den jordnära asteroiden Bennu. Rymdsonden sköts upp med en Atlas V-raket den 8:e september 2016, med målet att hämta hem markprover från asteroidens yta. Om allt går som det ska kommer kapseln med provet att landa i Utahs öken i september 2023. 

Den första bildserien består av fem bilder som togs den 17:e augusti av OSIRIS-REx PolyCam-kamera, på ett avstånd av 2,2 miljoner km från asteroiden – sex gånger avståndet mellan jorden och månen. På det här avståndet syns Bennu endast som en liten ljusfläck som rör sig mot bakgrundsstjärnorna i stjärnkonstellationen Ormen. Bilderna är bland annat till hjälp vid navigering, när OSIRIS-REx nu fortsätter vidare mot asteroiden. Rymdsonden förväntas nå Bennu den 3:e december i år.

En av de första bilderna på asteroiden Bennu. På ett avstånd av över 2 miljoner km från OSIRIS-REx ser den inte ut som mer än en ljusfläck. Bildkälla: NASA/Goddard/University of Arizona.

Eftersom man från och med nu är tillräckligt nära för att genomföra direkta observationer av asteroiden kommer man under de närmaste månaderna att lära känna Bennu närmare genom att bland annat karaktärisera asteroidytan och bestämma kroppens storlek, form och spektrala egenskaper. Det är också viktigt att undersöka dess omgivning i jakt på eventuella småsatelliter och annat omgivande material, för att på så sätt kunna uppskatta riskerna när OSIRIS-REx kommer allt närmare målet. Den kunskap som samlas in kommer att vara värdefull när rymdsonden anländer i december och det blir dags att förbereda inför provtagningen.

OSIRIS-REx förväntas ge ökad kunskap om solsystemets tidiga historia, de första planetbildningsstadierna och källan till vatten och organiska molekyler på jorden. Asteroider har inte påverkats av dynamiska och fysikaliska processer på samma sätt som större kroppar har gjort, och på så sätt kan de anses vara rester från det tidiga solsystemet och utgöra ett fönster tillbaka i tiden.

Provtagningsmekanismen TAGSAM (the OSIRIS-REx Touch-And-Go Sample Acquisition Mechanism). Bildkälla: Lockheed Martin Space

Själva provtagningen kommer enligt planerna att gå av stapeln i juli 2020, då upp emot 2000 gram asteroidmaterial ska samlas ihop. Markprovet hämtas med en robotarm som under en kort tid kommer att ”kyssa” asteroidens yta – en så kallad Touch-and-Go–mekanism. Armen kommer bara att vara i kontakt med ytan under fem sekunder, och med hjälp av en kvävgasstråle kommer ytstenar och jord från asteroidens yta att kunna fångas upp. När provet säkrats återvänder OSIRIS-REx till jorden med landningskapseln. För att skydda provet används då värmesköldar liknande dem som användes under STARDUST-uppdraget, när komamaterial från kometen Wild 2 fördes tillbaka till jorden 2006.

Men ännu är det en bit kvar! I oktober kommer manövreringsfaserna att inledas. Då minskar rymdsondens hastighet så att den så småning om kan följa Bennu i dess omloppsbana runt solen. När OSIRIS-REx sedan anländer till Bennu i december kommer en månad att ägnas åt upprepade förbiflygningar över asteroidens ekvator och nord- och sydpol, på avstånd mellan 7 och 19 km från asteroiden. Då kommer man att kunna bestämma massan och undersöka ytan i detalj, bland annat för att kunna välja en optimal plats för markprovtagningen. Man kommer också att få insikter i hur man navigerar i asteroidens omedelbara omgivning, något som till följd av den låga gravitationen är en av de största utmaningarna med OSIRIS-REx-missionen:

– Bennus minimala gravitation utgör en särskild utmaning med uppdraget. Med en storlek på bara 500 meter i diameter kommer Bennu att vara det minsta objekt en rymdsond någonsin har gått i omloppsbana runt, säger Rich Burns, projektledare för OSIRIS-REx vid NASA Goddard Space Flight Center.

Storleksmässig jämförelse mellan Bennu och andra asteroider. Att asteroiden är så pass liten medför extra utmaningar på grund av det svaga gravitationsfältet. Bildkälla: NASA/University of Arizona/ESA/JAXA

OSIRIS-REx är en del av NASA:s New Frontiers–program, en serie rymdforskningsprojekt där New Horizons-missionen till Pluto och Juno-missionen till Jupiter ingår. Om uppdraget lyckas kommer det att vara NASA:s allra första markprovtagning från en asteroid. Det är dock inte första gången forskare får chansen att analysera grus som hämtats från en asteroid – sommaren 2010 kunde den japanska rymdsonden Hayabusa för första gången i mänsklighetens historia returnera asteroidprover till jorden efter att ha landat på asteroiden Itokawa. Aktuell idag är också uppföljaren Hayabusa 2, som vi skrev om tidigare i somras. 

Asteroiden som OSIRIS-REx ska besöka, ursprungligen kallad 1999 RQ36, fick år 2013 namnet Bennu av den då nioårige pojken Michael Puzio, som deltog i en namntävling arrangerad av NASA. Nu arrangeras en liknande namntävling av den Europeiska rymdorganisationen ESA, där du kan vara med och namnge nästa Mars-strövare inom uppdraget Mars Express.  Läs mer om uppdraget och hur du skickar in ditt namnförslag här!

Läs mer:

  1. https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/nasas-osiris-rex-begins-asteroid-operations-campaign
  2. https://www.nasa.gov/osiris-rex

1 KOMMENTAR

Comments are closed.