Sjö med flytande vatten under polarisen på Mars

Det är inte första gången man kan läsa om vatten på Mars: forskare har hittat det i smala stråk, avdunstat i atmosfären, även bundet i självaste sandkornen. Från det att den italienske astronomen Giovanni Schiaparelli tyckte sig se kanaler på Mars under sent 1800-tal har frågorna och spekulationer om vatten, och liv, alltid varit närvarande … Fortsätt läsa Sjö med flytande vatten under polarisen på Mars