EU-kommissionen lade nyligen fram ett förslag på att slopa sommartiden. Bytet har förlorat sitt syfte, menar kommissionen, och om förslaget går igenom kan den sista omställningen i samtliga EU-länder komma att ske redan nästa höst.

I ungefär 60 länder världen om ställs klockan om två gånger per år. Här i Sverige infördes sommartid på försök 1916, men slopades efter stor kritik från bönderna. Sommartid infördes igen permanent 1980. Sedan dess vrider vi fram klockan en timma i mars, och i oktober vrider vi tillbaka den. Numera gäller samma regler för samtliga EU-länder efter en stegvis harmonisering mellan länderna.

Men omställningen har länge fått motstå kritik med olika argument. Vissa vill ha ljusare morgnar, och vill då behålla vintertid – även kallad normaltid – året om. Vissa vill istället behålla sommartid året om för att få en ljus extratimme på kvällen. Huvudargumentet för sommartidens införande var dock att energikostnaderna skulle minska, men resultatet är omdiskuterat. I en enkät från EU-kommissionen där 4,6 miljoner europeer svarade uppgav 84% att de ville avskaffa omställningarna.

På nordliga breddgrader gör sommartid en betydligt mindre skillnad än vad den gör nere på kontinenten. Vi har fler soltimmar under sommaren, vilket innebär att omställningen inte märks av särskilt mycket under sommaren. Jordaxelns lutning medför även att solen står som högst under sommaren, och med sommartid inträffar detta runt kl 13 med en viss variation beroende på var i Sverige du lever. Värre blir det kanske på vintern när klockan vrids tillbaka, eftersom morgnarna blir betydligt mörkare. Normaltiden i Sverige följer meridianen som löper 15° öster om nollmeridianen i Greenwich och som därmed ger hela landet en timmes tidsförskjutning.

EU-kommissionen föreslår nu att tidsomställningen skall slopas, men att medlemsländerna själva ska kunna besluta om de vill behålla vintertid eller sommartid. Om kommissionens förslag går igenom så återstår det att se om vi i Sverige behåller sommartid eller normaltid. Senast den 19 april 2019 skall alla medlemsländer ha meddelat vilken tid de tänker tillämpa. Den sista omställningen kan därför komma att genomföras den 27 oktober 2019. Nu återstår endast ställningstaganden från medlemsländerna och Europaparlamentet.