Få har väl kunnat undgå veckans kanske mest udda rymdnyhet angående det mystiska hålet på den internationella rymdstationen ISS. Spekulationerna angående hålets uppkomst har varit många, men nu förefaller det hela att ha fått en upplösning.

Det var i förra  veckan som ett tryckfall noterades på rymdstationen. Trycksänkningen var inte akut och kunde så småningom åtgärdas, men hade inte orsaken till tryckfallet upptäckts, hade ISS varit helt tryck- och atmosfärslöst inom loppet av 14 dagar. 

Sojuz MS-09 dockar med rymdstationen ISS
Bild: NASA

Orsaken till tryckfallet och luftläckan visade sig vara ett 2 mm stort borrhål i skrovet på den ryska Sojuz-modulen, men hur hålet hade kommit dit orsakade till en början stort huvudbry. Det spekulerades i huruvida det kanske rörde sig om ett mikrometeoritnedslag, ett försök till regelrätt sabotage eller huruvida en av de ombordvarande kosmonauterna hade borrat hålet för att tvinga fram en tidig hemfärd, men båda dessa tänkbara scenarion kunde snabbt avfärdas i det att  Alexander Zheleznjakov, före detta ingenjör inom rymdindustrin, förklarade för den ryska nyhetsbyrån TASS, att det skulle vara näst intill omöjligt att borra ett hål i nollgravitation i den delen av modulen. 

Således kvarstod den enda slutsatsen i det att hålet måste ha borrats på jorden, innan uppskjutningen av Sojuz, och att hålet av någon anledning undgått att upptäckas under någon av de många kontrollerna som måste ske inför varje uppskjutning. Efter utredningen som tillsattes kunde det bevisas att en tekniker faktiskt hade upptäckt hålet, men istället för att rapportera det hade han täppt igen det med epoxylim, vilket förhindrade att problemet upptäcktes under vakuumtestningen av den ryska modulen. 

Att det hela kan ha rört sig om ett sabotage är dock någonting som Roskosmos chef, Dmitrij Rogozin, i nuläget inte vill uttala sig om. “Vi har kunnat inskränka det hela till att det rör sig om ett tekniskt misstag utfört av en tekniker. Man kan se märken där borren har halkat längs ytan på skrovet.” säger han till RIA Novosti. “Vi vill ta reda på namnet på den ansvarige, och det kommer vi också att göra.”

Bestättningen på ISS befann sig aldrig i någon fara. och några timmar efter det att hålet hade upptäckts hade de ryska ingenjörerna ombord uppfunnit en tätning inkluderande epoxylim. Efter en preliminär analys bedömdes det att modulen fortfarande är säker för återinträde i jordatmosfären. Sojuz MS-09 sköts upp från Baikonur den 6 juni i år.

Russian Space Web har Anatolij Zak publicerat ett sammandrag om Sojuz MS-09, från uppskjutningen till de senaste dagarnas nyheter.