Det ryska rymdobservatoriet Spektr-RG sköts 13 juli upp från Bajkonur i Kazakstan. Den nya satellitens syfte är att observera röntgenstrålning från astronomiska objekt, däribland galaxhopar, supernovarester och svarta hål. Röntgenstrålarna måste observeras från rymden, eftersom de blockeras av jordatmosfären. Spektr-RG är just nu på väg till sin slutliga bana (som nås i oktober) ungefär 1,5 miljoner km från jorden. Under 6,5 år ska rymdobservatoriet sedan göra såväl en genomgång av hela himlen som detaljstudier av olika objekt. Enligt Roscosmos fungerar de tekniska systemen bra på Spektr-RG och de första observationerna har redan gjorts.

Spektr-RG skjuts upp. Foto: Roscosmos
Spektr-RG skjuts upp från Bajkonur 13 juli med en Proton-M-raket. Foto: Roscosmos

Samarbete mellan Ryssland och Tyskland
På Spektr-RG finns två olika röntgenteleskop, det ryska ART-XC och det tyska eROSITA. Teleskopet ART-XC observerar i våglängdsintervallet 0,4 till 2 ångström, alltså vid knappt en tusendel av våglängden för synligt ljus. Till vardags stöter vi på röntgenljus av dessa våglängder vid medicinska undersökningar. Under sin genomgång av hela himlen väntas ART-XC detektera tusentals aktiva galaxkärnor, där material i snäva banor runt supertunga svarta hål strålar kraftigt i röntgen.

Teleskopet eROSITA observerar i röntgen av längre våglängd än ART-XC, uppåt 40 ångström. Bland annat att kommer eROSITA att observera ungefär 100 000 galaxhopar och den heta gas dessa rymmer, i en undersökning av den storskaliga fördelning av materia i universum. Genom att bättre förstå galaxhoparnas uppbyggnad hoppas man också lära sig mer om den mörka materien. Teleskopet förväntas även kartlägga totalt ca 3 miljoner aktiva galaxkärnor, en del så avlägsna att universum bara var 1 miljard år gammalt när ljuset från dem sändes ut. Idag känner vi till ungefär 2 miljoner aktiva galaxkärnor, vilket antyder att eROSITA kommer att lämna ett viktigt bidrag.

Det speciella med Spektr-RG?
Sedan 20 år tillbaka kretsar det amerikanska röntgenteleskopet Chandra och det europeiska XMM-Newton i bana runt jorden. Dessutom har satelliten Swift ett röntgenteleskop. Dessa teleskop är känsliga för samma intervall av röntgenspektrum som Spektr-RG. Rymdteleskopen INTEGRAL och NuSTAR observerar också i röntgen, men delvis vid kortare våglängder, på väg mot gammastrålning. Dessa projekt har dock i huvudsak gjort undersökningar av mindre fält på himlen och studerat enstaka objekt. Spektr-RG kommer däremot att göra en systematisk genomgång av hela himlavalvet, av oöverträffad känslighet och upplösning i den aktuella delen av röntgenspektrum.

Spektr-RG observerar Vintergatans centrum. Bild: Roscosmos
Bild av Vintergatans centrum från teleskopet ART-XC på Spektr-RG, tagen 16 augusti. Röntgenstrålning från omgivningen runt det svarta hålet (Sgr A*) i mitten av Vintergatan syns tydligt mot den blåa bakgrunden (färgskalan är konstgjord). Synfältet är ungefär så stort som fullmånen på himlen. Exponeringstid ca 14 timmar. Bild: Roscosmos

Glimten från Vintergatans centrum
Redan i maj observerade Swift-teleskopet ett kraftfullt utbrott i röntgenstrålning från centrum av Vintergatan, och ytterligare ett i början av augusti. Utbrotten antas komma från omgivningen av det supertunga svarta hålet (Sgr A*) i mitten av Vintergatan och kan ge oss ledtrådar till hur det svarta hålet påverkar material i sin närhet. Under arbetet med att ta Spektr-RG i drift passade forskarna på att i augusti observera Vintergatans centrum med ART-XC och fann att utbrottet fortsatte. Vid sidan av testobservationer av olika klassiska röntgenobjekt på himlen blev glimten från Vintergatans centrum den vetenskapliga debuten för Spektr-RG.

Trots försening
Spektr-RG har klarat sig genom åtskilliga förseningar och besparingar. Under 1980-talet planerade USA att skjuta upp en serie stora rymdobservatorier, där Hubble-teleskopet blev ett av dem. Kollegorna på andra sidan järnridån smidde planer i samma anda. Under Sovjetunionens sista decennium inleddes arbetet på en serie rymdobservatorier under namnet Spektr. I detta projekt skulle flera rymdteleskop skjutas upp, för observationer från radio- till röntgenområdet. Efter Sovjetunionens sönderfall råkade projektet Spektr ut för brist på pengar och ständigt nya förseningar. Först 2011 sköts radioteleskopet Spektr-R upp i bana runt jorden, där det fram till 2019 framgångsrikt gjorde observationer.

Efter Spektr-RG planeras Spektr-UV, för observationer i det ultravioletta området. I Spektr-UV samarbetar Ryssland med bl.a. Spanien och uppskjutningen väntas tidigast 2025, med avsikten att kunna fortsätta observationer i ultraviolett efter att Hubble pensioneras.

Mer att läsa
Spektr-RG har en officiell hemsida i form av en blogg på ryska och engelska. En sammanfattning av projektet ges i denna broschyr. Den välunderrättade hemsidan RussianSpaceweb har gott om material rörande Spektr-RG; en del bakom betalvägg. Den tyska gruppen bakom eROSITA har ett livaktigt Twitter-konto.