Vanligtvis så hyllar astronomer exoplaneter vars atmosfärer går att studera. Men nu har för första gången en exoplanet med avsaknaden av en atmosfär kunnat identifierats, och den upptäckten är minst lika intressant den också.

Genom att använda NASAs rymdteleskop Spitzer har forskarna kunnat få en sällsynt glimt av förhållanden på ytan till den steniga planeten LHS 3844b. Planeten snurrar knappt alls, så den har en permanent sida med dag och en sida med konstant natt. Dagsidan är därför extremt varm med en temperatur på omkring 770 grader Celsius och utstrålar starkt i infrarött. 

Laura Kreidberg, forskare vid Harvard & Smithsonian Center för Astrofysik i Cambridge, Massachusetts var med och ledde forskningslaget som gjorde studien som nyligen publicerades i tidskriften Nature. I ett pressmeddelande från NASA säger hon själv att “Temperaturkontrasten för den här planeten är så pass hög som den möjligen skulle kunna vara. Det stämmer vackert överens med vår modell av en kal sten utan någon atmosfär.”

Detta markerar för första gången Spitzer-teleskopet använts för en atmosfärstudie av en stenplanet kring en M-dvärgstjärna. Teleskopet har tidigare också använts bland annat för att studera storleken och kompositionen av stenplaneter, till exempel TRAPPIST-1 planeterna.

Konstnärs illustration av NASAs Spitzer Space Telescope. Bild: NASA/JPL-Caltech

 

Studien visar också på att LHS 3844b är relativt mörk, vilket skulle kunna förklaras med att ytan hos planeten är täckt med basalt, en sorts vulkansten.


Sökandet efter liv

Genom att mäta temperaturskillnaden mellan planetens varma och kalla sida, det vill säga dag- och nattsidan, fann forskningslaget att näst intill ingen temperatur överförs mellan dem. Om en atmosfär hade funnits så skulle varm luft från dagsidan spridas runtom hela den steniga planeten.

“Vi har många teorier om hur planetatmosfärer klarar sig kring M-dvärgstjärnor, men vi har inte kunnat studera de empiriskt. Nu med LHS 3844b har vi en stenplanet utanför vårt solsystem där vi för första gången med observationer kan avgöra att ingen atmosfär är närvarande,” fortsätter Laura.

Att förstå de faktorer som kan förvara eller fördärva planetatmosfärer är en stor del av hur forskare planerar att leta efter beboeliga miljöer utanför vårt solsystem. Jordens atmosfär är skälet till att flytande vatten kan existera på ytan och liv frodas.

Jämfört med solliknande stjärnor så strålar M-dvärgstjärnor ut höga nivåer av ultraviolett ljus vilket är skadligt för liv och kan få atmosfären hos en planet att vittra bort. Även om LHS 3844b är ett praktexempel på en stenplanet utan atmosfär runt en M-dvärgstjärna så är Laura hoppfull om att andra planeter kring liknande stjärnor skulle kunna ha kvar deras atmosfärer. “Stenplaneterna i vårt solsystem är enormt olika, och jag förutsätter att detsamma är sant för system med exoplaneter.”

Förutom nyheten med en exoplanet helt utan atmosfär vill vi också gärna passa på att påminna om att hjälpa till att namnge Sveriges exoplanet. Det går fortfarande att nominera förslag: länk