Jesper Sollerman är professor i astronomi vid Stockholms universitet och var tidigare ordförande i Svenska astronomiska sällskapet. 

Johannes Andersen. Foto: Niels Bohr-institutet

Att danske astronomen Johannes Andersen har gått bort är värt att uppmärksamma för Populär Astronomis läsare. Få astronomer har nämligen betytt så mycket för den nordiska astronomin det senaste halvseklet som Johannes.

Förutom ett brinnande forskningsintresse för Vintergatan och dess stjärnor var Johannes en ständigt aktiv entreprenör i astronomins tjänst. Hans fasta bas var Niels Bohr-institutet i Köpenhamn, men yrkeslivet var mer internationellt än för de flesta.

I över tio år var han direktör för det Nordiska optiska teleskopet (NOT) på La Palma och hade även ett långvarigt engagemang i Internationella Astronomiska Unionen (IAU), där han exempelvis var generalsekreterare under flera år.  Hans arbete utgjordes även av nätverkande i forskarorganisationer som Astronet och Opticon, där Johannes oförtrutet arbetade för astronomiska visioner, framtidsstrategier och samarbetsmöjligheter. Med jämna mellanrum besökte han även våra svenska Astronomdagar för att möta och diskutera med sina svenska kollegor.

Johannes Andersen framför teleskopet NOT på La Palma 2002. (Foto: Anlaug Amanda Djupvik)

Det var med stor arbetskapacitet Johannes tog sig an både de organisatoriska och de vetenskapliga frågorna. Inte sällan arbetade han tillsammans med sin fru och ständiga följeslagare Birgitta Nordström, svensk professor i astronomi. Tillsammans mätte de universums ålder och vintergatsstjärnornas rörelser, ofta med ESO:s teleskop i Chile.

Johannes organiserade konferenser och var redaktör för många böcker. Ett exempel är boken om IAU:s historia som talande nog heter Uniting the Community for 100 Years

Andersen på konferensen EWASS 2017 i Prag med unik t-tröja. (Foto: Jiří Grygar)

Bland konferenserna minns jag kanske särskilt IAU symposium 254 i Köpenhamn, som Johannes organiserade ihop med Birgitta år 2008.  Konferensen om vintergatsskivan lockade hundratals internationella astronomer och förutom de vetenskapliga inläggen hade organisatörerna lyckats fixa en mottagning vid Niels Bohrs gamla villa på Carlsbergs område och en konferensmiddag med full dansorkester på fantastisk lokal i centrala Köpenhamn. För Carlsberg-stiftelsens räkning skrev Johannes även samman historien om dansk astronomi, där han själv spelat en central roll det senaste halvseklet.

Johannes Andersen gick bort den 28 april 2020. Han blev 76 år.

Jesper Sollerman

Läs även dödsrunor hos IAU och hos Niels Bohr-institutet.

3 KOMMENTARER

Comments are closed.