För fjärde gången sedan grundandet 1975 söker Europiska rymdorganisationen ESA nya astronauter. Senast var 2008 och gången innan dess 1991 då Sveriges Christer Fuglesang var en av de sökande som valdes ut. Är det din tur nu?

Christer Fuglesang i rymden. Blir du vår nästa svenska astronaut? Bild: NASA/ESA

ESA:s aktuella rekryteringsomgång siktar på att anställa mellan fyra och sex nya astronauter för resor till Internationella rymdstationen ISS och kommande flygningar till månen. Utöver det vill man anställa runt tjugo ytterligare sökanden som projektastronauter till en ”astronautreserv”. Projektastronauterna genomgår samma urvalsprocess som de fastanställda astronauterna och ska bedömas vara lika kvalificerade för rymdresor.

Projektastronauterna blir inte heltidsanställda av ESA men kommer att vara tillgängliga för kortare projekt och enstaka rymdturer. Det kan till exempel vara rymdresor till ISS som drivs på initiativ av enskilda medlemsländer, en relativt ny typ av rymduppdrag som har blivit möjliga i och med att företag som SpaceX och Boeing börjat sälja platser i sina rymdfarkoster.

Speciellt för årets rekrytering är fokus på att uppnå större mångfald i organisationen. Dels uppmanar och uppmuntrar ESA kvinnor att ansöka, dels lanseras det helt nya programmet Parastronaut. Programmet syftar till att möjliggöra astronautyrket för de som är kvalificerade psykologiskt, kognitivt, tekniskt och yrkesmässigt men som har en fysisk funktionsvariation.

Inför den första rekryteringen till Parastronaut-programmet är ansökan öppen för människor med amputerade underben, benlängdsskillnad eller kortväxthet (under 130 centimeter). Parastronauterna kommer att arbeta med utvärderingar och tester av vilka anpassningar som behövs för kommande rymdfärder.  Det är alltså inte säkert om eller när programmet kommer att resultera i en rymdresa för någon med funktionsvariation men förhoppningsvis leder arbetet till en mer inkluderande rymdsektor öppen för fler kompetenta individer.

Parastronaut-projektet vill göra rymdbranschen mer inkluderande. Bild: 2021 European Space Agency.

Vägen till att få drömjobbet som astronaut är lång och krävande. Till att börja med finns ett antal formella krav. Den som söker måste vara medborgare i någon av ESA:s medlemsstater. Personen ska också vara högutbildad med en masterexamen inom naturvetenskap, teknik, matematik eller datavetenskap, alternativt ha en examen som testpilot och/eller testingenjör från en officiell testpilotskola. Dessutom krävs tre års yrkeserfarenhet efter examen. Den som skickar en godkänd ansökan blir sedan kallad till en urvalsprocess med flertaliga tester utifrån psykologiska, fysiska och medicinska utvärderingar och djupintervjuer. Allt det här tar lång tid och det beräknas dröja ända till oktober 2022 innan ESA kan meddela vilka som blir anställda som nya astronauter.

Urvalsprocessen är lång och krävande, att bli astronaut är rocket science – på riktigt.
Bild: 2021 European Space Agency

Vad gör egentligen en astronaut? ESA beskriver yrket som ”en person som är utbildad för att arbeta som en professionell besättningsmedlem under en rymdfärd bortom jordens atmosfär och att utföra uppgifter relaterade till rymdutforskning.”

Utöver det arbete som är direkt kopplat till rymdfärder får astronauterna också arbeta från jorden med utbildningar och träning, assistera kollegor i rymden och kontrollera och övervaka pågående rymdprojekt. Som utövare av ”universums häftigaste jobb” fungerar de också som ambassadörer för rymdutforskning i allmänhet och sin egen rymdorganisation i synnerhet. En betydande del av arbetet som astronaut innebär därför att delta i olika rymdrelaterade evenemang och möten, svara på intervjuer, hålla föreläsningar och vara aktiva i sociala medier.

Är du sugen på att ansöka? Läs mer på ESA:s sida med all information om astronautrekryteringen. Ansökningsperioden sträcker sig mellan 31 mars och 28 maj 2021.

Bild: Wikimedia Commons.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.