Illustation av satelliten, solstormar och jordens magnetfält. Källa: ESA/A. Baker
Konstnärs illustration av satelliten som ska mäta och detektera solstormar. Bildkälla: ESA/A. Baker

Risken för infrastrukturella skador vid kraftiga solstormar ökar ju mer avancerat och elektricitetsberoende vårt samhälle blir. Det som normalt skapar vackra norr- och sydsken på himlen kan i extrema fall slå ut hela elnät och kasta oss teknologiskt 100 år tillbaka i tiden. För att förhindra detta har Esa lagt fram planer på en satellit som ska kunna varna för solstormar och vill nu ha hjälp att namnge den!

Solstormar skapas när solen roterar och dess magnetfält skruvas, lite som att snurra upp en gummisnodd; till slut brister laddningen i magnetfältet och skickar ut enorma mängder laddade partiklar. Om dessa kolliderar med jorden bildas en geomagnetisk storm i jordens magnetfält, vilket skapar elektriska strömmar i material med ledande förmåga på jorden.

År 1859 skedde en sådan här kraftig solstorm, Carringtonstormen, som förutom att skapa norrsken hela vägen ned till Karibien, även slog ut stora delar av det elektroniska kommunikationssystem som fanns vid den tiden, telegraferna. Om en sådan storm hade träffat oss idag hade konsekvenserna troligtvis varit förödande. Den 23:e juni 2012 inträffade faktiskt en storm på solens yta av samma kaliber som Carringtonstormen, men den missade oss med några få dagar. Även år 2015 satte en mindre solstorm käppar i den svenska flygtrafiken

Det är här Esas nya satellit kommer in, syftet är att den ska upptäcka potentiellt farliga solstormar och kunna varna oss på jorden i god tid. Om man lyckas att stänga av och koppla ur så pass mycket elektronik som möjligt innan en solstorm träffar jorden behöver inte skadan nämligen inte vara lika förödande.

Satelliten planeras sitta i det som heter femte Lagrangepunkten, en gravitationellt stabil punkt med samma omloppsbana som jorden. Satelliten kommer alltså att observera solen från sidan och kunna upptäcka pågående solstormar och stora solfläckar innan det att solen roterar vidare och stormarna riktas mot jorden. Som Esa själva skriver i sitt pressmeddelande “– in a way, it will ‘see the future’, as it observes what is coming around the corner.”

Illustration över satellitens planerade placering i Lagrangepunkt 5. Bildkälla: ESA
Illustration över satellitens planerade placering i den femte Lagrangepunkten L5. Bildkälla: ESA

Möjligheten att ge namnförslag öppnades den 17 maj och pågår tills den 17 oktober, det vill säga det finns gott om tid att tänka ut det bästa namnförslaget under sommaren. Men enligt Esas regler får man endast komma med ett förslag per person och det kan bara finnas en vinnare, det vill säga att om flera personer kommer in med samma namnförslag gäller det att vara först med det förslaget för att vara korad vinnare.

Namnet får vara max tre ord långt och bör anspela på syftet med satelliten. Förutom äran att få namnge en satellit kommer även vinnaren att få ett presentkort som går att använda i Esas webbutik. Fullständiga regler finns att läsa här och man skickar in sitt förslag här.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.