Det nystartade forskningsprojektet Galileo har fått 15 miljoner kronor för att vetenskapligt undersöka och leta efter tecken på utomjordisk aktivitet på jorden. Den svenska forskaren Beatriz Villarroel vid Stockholms universitet ingår i den internationella forskargruppen och vi på Populär Astronomi har pratat med henne om projektet.

Beatriz Villarroel. Foto: Karl Nordlund.

– Det är otroligt spännande, säger Beatriz Villarroel. Projektet innebär nya möjligheter och ett nytt sätt att skanna himlen och jag är intresserad av alla anomalier som kan dyka upp i och med detta.

Galileoprojektet är ett Seti-projekt (Search for ExtraTerrestrial Intelligence; sökande efter utomjordisk intelligens) där man kommer att använda teleskop och radar för att leta efter tecken på utomjordisk aktivitet som kan ses från jorden. Det kan röra sig om ovanliga rymdobjekt som den interstellära besökaren ’Oumuamua, men även objekt närmre oss. I början av sommaren offentliggjordes en rapport från den amerikanska underrättelsetjänsten om oidentifierade flygande föremål, så kallade UAP – Unidentified Aerial Phenomena (oidentifierade fenomen i luften), där det konstaterades att flera observationer ännu inte kunnat förklaras. Genom ett vetenskapligt tillvägagångssätt vill man i Galileoprojektet kunna hitta och bedöma även sådana oidentifierade objekt på himlen.

– Man planerar till exempel att skapa ett nätverk av “galileoskop” över Jorden, där varje galileoskop har flera olika instrument (optiskt teleskop, radar, etcetera), berättar Beatriz Villarroel. Anledningen till att man har flera olika instrument är att man vill bekräfta att observationen är riktig och fastställa att det inte rör sig om någon instrumentell artefakt. Ser man ett ufo flyga framför teleskopet, vill man att den också bekräftas av radarn.

Oidentifierat flygande objekt i ett filmklipp från USA:s försvarsdepartement. Bild: United States Navy.

I vanliga fall leder Beatriz Villarroel forskningsprojektet Vasco (Vanishing & Appearing Sources during a Century of Observations; försvinnande och uppdykande källor under ett århundrade av observationer), ett projekt där hon och hennes kollegor letar efter kortlivade fenomen på himlen, så kallade transienter. Denna expertis tar hon nu med sig in i Galileoprojektet.

– Både Galileo och Vasco intresserar sig för anomalier och ovanliga fenomen, fast från helt olika perspektiv. Vasco är ett transientprojekt där man gör både vanlig astrofysik med naturliga astrofysikaliska objekt samt Seti-forskning. I Vasco använder vi publika databaser. Galileo ska göra nya observationer i realtid, och där är vi intresserade främst av solsystems-Seti och att leta efter teknologiska signaturer från utomjordingar, säger Beatriz Villarroel. Jag hoppas bidra med olika sätt att analysera data för att ta fram och utvärdera olika kandidatobjekt. Jag själv är också mycket intresserad av att se om min observation från min 2021-artikel med “multipla transienter” bekräftas i Galileoprojektet.

Vad tror då Beatriz Villarroel själv att projektet kommer att hitta? Kommer man att hitta utomjordingar?

– Det vet jag såklart inte. Men gör man jobbet rätt, så hittar man alltid nåt spännande. Och kanske kan en del ”Unidentified Aerial Phenomena” omvandlas till ”Explained Aerial Phenomena”.

En konstnärs tolkning av det interstellära objektet ’Oumuamua. Bild: ESO/M. Kornmesser.

Galileoprojektet leds av forskaren Avi Loeb vid institutionen för astronomi vid Harvarduniversitet i USA. Mycket av av hans forskning går stick i stäv med rådande teorier och han bland annat framfört idén att det interstellära objektet ’Oumuamua skulle vara ett tecken på en utomjordisk civilisation, något som har ifrågasatts av många andra forskare. Avslutningsvis frågar vi Beatriz Villarroel hur hon ser på detta.

– Avi är en mycket modig och inspirerande forskare som vågar göra den forskning han är intresserad av, oavsett vad andra tycker. Han har varit ledande i att skapa en mycket viktig diskussion och skapat en brygga mellan allmänheten och astronomisk forskning. Man måste inte tro att ’Oumuamua är en rymdfarkost för att förstå det viktiga i att ha en öppen diskussion om utomjordiska artefakter. Dessutom: vill man verkligen att ufo-frågan och all information runt monopoliseras av Pentagon? Jag anser det vara oundvikligt att astronomer tar sig an ufo-frågan på ett objektivt och agnostiskt sätt, vilket Galileoprojektet gör. Jag ser Galileoprojektet som ett fantastiskt tillfälle att utveckla nya metoder att observera himlen med ett nätverk av instrument, vilket jag hoppas leder till intressanta upptäckter, vare sig vi hittar ET [Extra-Terrestrials; utomjordingar] eller inte.

Läs mer om Beatriz Villarroels egen forskning i nummer 3/2017 och nummer 2/2021 av Populär Astronomi.

1 KOMMENTAR

  1. I may need your help. I tried many ways but couldn’t solve it, but after reading your article, I think you have a way to help me. I’m looking forward for your reply. Thanks.

Comments are closed.