Är det möjligt att bygga satelliter av trä? Inspirerade av klimatrörelsen har företaget Arctic Astronautics tagit på sig att svara på frågan och konstruerat en satellit i trä. Syftet är att undersöka hur satelliten klarar sig i rymden och att sända ett meddelande, som du kan vara med och skriva. 

WISA Woodsat satelliten
Bild av hur WISA Woodsat-satelliten är tänkt att se ut i omloppsbana. Bildkälla: WISA Woodsat

Finska Arctic Astronautics grundandes av skribenten Jari Mäkinen med mål att undervisa om rymden. Till sin hjälp använder de sig av kubsatelliter, eller nanosatelliter som de också kallas. Dessa är, som namnet indikerar, kubiska satelliter, sällan större än 10x10x10 cm och med en vikt av cirka 1 kg.

I februari detta år frågade Arctic Astronautics sig om det var möjligt att skjuta upp en satellit av trä i omloppsbana, och nu, åtta månader senare, har de i samarbete med WISA PlyWood utvecklat en satellit klädd i björkplywood. För att träet ska klara av både strålningen i rymden och uppskjutningen genom atmosfären har det först torkats i vakuum och sedan täckts med ett tunt lager aluminiumoxid.

Syftet med Woodsat-satelliten? Dels att undersöka hur trä faktiskt står emot rymdens ogästvänliga klimat med låg temperatur, vakuum och hög mängd strålning. Dels för att skicka ett meddelande, för att öka medvetenheten om rymden och det ökade behovet av hållbara material.

– En satellit gjord av förnyelsebara råmaterial är i sig ett meddelande. Resurserna på vår planet är ändliga. Vi måste anpassa vår livsstil till de resurserna och använda förnyelsebara, återvinningsbara samt återanvändbara material*, säger Ari Voutilainen, en av projektledarna för WISA Woodsat-satelliten.

WISA Woodsat-prototypen som med hjälp av väderballong färdades upp i stratosfären 2017. På bilden har ballongen precis gått sönder. Bildkälla: WISA Woodsat.

Uppskjutningen var planerad till slutet av detta år från Nya Zeeland, men har blivit senarelagd till första halvan av 2022 för att sedan kretsa i omloppsbana i två år. Men en prototyp av satelliten har redan hunnit lämna marken år 2017.

– Den första idén var att sända en träsatellit upp till stratosfären med hjälp av en väderballong. Det skedde 2017, med en träversion av KitSat [kubsatelliter som används inom undervisningen, red. anmärkning]. Efter att det gick bra bestämde vi oss för att uppgradera och faktiskt gå in i omloppsbana*, säger Jari Mäkinen till Esa.

Esa har nämligen också bidragit till satelliten genom ett sensorpaket som ska mäta hur satelliten har det i omloppsbanan. Sensorpaketer kommer i sin tur att kommer drivas av nio små solceller, också utvecklade av Esa.

För att fira FN:s World Space Week som pågick mellan den 4-10 oktober uppmanar nu grundarna till Woodsat allmänheten att skicka in meddelanden som ska skickas med satelliten och visas på deras hemsida. För att vara med i 100 Messages to Planet Earth, som initiativet kallas, skickar du ditt meddelande till träsatellitens twitter- eller instagramkonto @wisawoodsat. De uppmanar meddelandekreatörer att vara “kortfattade, positiva och trevliga” i sina budskap. Deadline är den 6:e november.

– Att skicka med meddelanden på satelliten är inte bara ett rent nöje, utan också ytterligare ett försök att popularisera rymdteknik och dess fördelar. Från rymden har du ett unikt perspektiv på vår blå planet och vårt ansvar att ta väl hand om den*, säger Jari Mäkinen.

*Citat översatt från engelska.

2 KOMMENTARER

Comments are closed.