ESO presenterade på sin pressrelease idag, 2022-05-12, den första bilden någonsin på det svarta hålet i Vintergatans centrum, även känt som Sagittarius A*.

”Det är fantastiskt kul och ett banbrytande genombrott”, säger rymdminister, tillika utbildningsminister, Anna Ekström till Populär Astronomi. ”Det ökar vår samlade kunskap om rymden,” fortsätter Ekström och trycker också på hur inspirerande det är ur samarbetesaspekten, att så många länder kommit samman för att föra forskningen vidare. ”Även Sverige har en del i detta, då Chalmers är involverade i projektet, så vi kan vara stolta över det.”

Det är med hjälp av elva radioteleskop utspridda över hela världen som man lyckats skapa förutsättningar för att uppnå tillräcklig upplösning för att kunna observera det 27 000 ljusår avlägsna objektet. 

BILD: Sagittarius A, efter observationer av the Event Horizon Telescope. 

Ska man hårdra det är det dock inte direkt det svarta hålet man ser, utan den radiostrålning som skapas i gasen kring hålets så kallade händelsehorisont, vilket är det sista området runt det svarta hålet där strålningen kan undfly dess enorma gravitation och fortfarande gå att observera. Bilden överensstämmer väl med tidigare bilder på svarta hål, så som det i galaxen M87. Det som är intressant där är att trots den stora skillnaden i massa mellan de två svarta hålen, så beter de sig tämligen likartat gällande det gravitationella mönstret.

BILD: Det svarta hålet i M87

2 KOMMENTARER

  1. At the beginning, I was still puzzled. Since I read your article, I have been very impressed. It has provided a lot of innovative ideas for my thesis related to gate.io. Thank u. But I still have some doubts, can you help me? Thanks.

Comments are closed.