Sedan 2013 har Esas rymdobservatorium Gaia samlat data om vår galax, Vintergatan, från sin unika utsiktsposition i den andra Lagrangepunkten. På knappt ett decennium har Gaia givit oss mer information om den galax vi lever i än vad vi lyckats lista ut under de senaste två hundra åren. Förra veckan släpptes det tredje sjoket av insamlad data, kallat Gaia Data Release 3 (datasläpp 3) och med hjälp av detta kan forskare nu analysera och beskriva ännu fler objekt i Vintergatan än någonsin förr.

Gaias insamlade data målar en stjärnkarta i större detalj än vi tidigare har kunnat skåda. Med hjälp av sina tre olika observationstekniker: astrometri, fotometri och spektroskopi, har Gaia observerat position, rörelser och astrofysiska parametrar för närmare en och en halv miljard stjärnor i vår galax.

”Med hjälp av teoretiska modeller kan vi sedan återskapa det förflutna, vår galax historia, men även förutspå dess framtid”, berättar Paola Sartoretti, forskningsingenjör på Paris observatorium.

Karta över himlen, återskapad med hjälp av fotometri utifrån Gaias data. Esa/Gaia/DPAC

Nytt för denna omgång observationsdata är, förutom att den innehåller mer detaljerad information om tidigare observerade objekt, att den inkluderar spektra för ett stort antal stjärnor och andra himlakroppar. Detta kan hjälpa forskare att räkna ut stjärnornas massa, temperatur, ljusstyrka och kemiska komposition.

En annan nyhet är mätningar av 33 miljoner stjärnors radiella hastighet, den hastighet med vilken stjärnor rör sig mot eller från oss, vilket skapar den största samlingen mätningar hittills. Med denna information kan man nu få fram en tredimensionell bild av hur stjärnorna rör sig genom galaxen.

 

26 miljoner stjärnors rörelser, blå färg indikerar att de rör sig mot oss, röd att de rör sig från oss. Foto: Esa/Gaia/DPAC

Rymdobservatoriet Gaia är ett samarbetsprojekt mellan Esa, olika europeiska observatorier och närmare 400 forskare. Nu när den tredje omgången data har släppts för världens forskare att analysera återgår Gaias arbetsgrupp direkt till att jobba på nästa omgång, i ett outtröttligt arbete för att undanröja Vintergatans hemligheter.

Bakgrundsbild: Rekonstruktion av Gaia i omloppsbana, ESA/ATG medialab