Nasa-astronauten Jessica Meir är på sverigeturné. Under sex dagar reser hon landet runt för att träffa media, studenter, akademiker, politiker och allmänhet och i söndags kom turen till Göteborg, då Meir gästade Universums rymddag där hon deltog i två av programpunkterna. En av dessa programpunkter utgjordes av ett 45 minuters långt samtal under vilket Moa Skan från Stockholms universitet och Teresia Hestad från SAAB intervjuade Jessica Meir inför en fullsatt sal. Ämnet fokuserades kring Meirs personliga historia och hennes väg till att bli astronaut men det fanns även utrymme för att diskutera framtiden.

Foto: NASA
Foto: NASA

Tidigare har Jessica Meir tillbringat 205 dagar på rymdstationen ISS, där hon bland annat, tillsammans med Christina Koch, deltog i den första rymdpromenaden som någonsin utförts av bara kvinnor. Nu är hon aktuell i Nasas Artemis-program som kommer att inledas i augusti, i och med uppskjutningen av den obemannade farkosten Artemis 1. Målet är att 2025 landsätta människor på månen igen, för första gången sedan 1972, och Jessica Meir är en av de 18 astronauterna som har valts ut för de första bemannade artemisuppdragen.
“Det känns overkligt att vi kommer att åka tillbaka till månen!” säger Jessica Meir när ämnet kommer upp. “Efter att inte ha varit där på 50 år skall vi plötsligt dit igen och det är nästan ofattbart.”
På grund av Meirs strikta schema, fanns det ingen möjlighet till en privat intervju med henne men däremot en minimal frågestund avsatt för media, under vilken jag tog tillfället i akt att fråga om Artemis-programmet och astronautens tankar kring det hela.
Den första frågan handlar om Artemis-astronauterna och huruvida deras träning inför framtida månuppdrag har hunnit initieras.
“Vi har inte påbörjat någon träning inför specifika uppdrag eftersom vi inte har beslutat om de olika besättningarna än.” säger Jessica Meir och förklarar att mycket hänger på huruvida Artemis 1-uppdraget lyckas. “Om det går bra, kommer det första bemannade uppdraget att inledas ungefär två år senare. Så snart vi ser att att Artemis 1 har lyckats, kommer vi att börja utse de olika besättningarna och därmed påbörja träningen inför uppdragen. Däremot arbetar vi redan nu på en daglig basis med att lära oss bärraketens landningssystem och utför även andra typer av utvecklingaktiviteter, vilket mer specifikt innebär att astronauterna granskar, testar och utvärderar farkostens alla komponenter och lämnar feedback på vad vi kommer fram till.” Inför Artemis-prgrammet har nya typer av rymddräkter framtagits för de kommande månexpeditionerna och Jessica Meir berättar hur hon och hennes kollegor har börjat bekanta sig med dessa: “Botten av bassängen där vi normalt tränar inför rymdpromenadeer har modifierats för att likna ett månlandskap och simulera månens gravitation och vissa av astronauterna har fått resa till Island och Arizona för att lära sig mer om månens geologi och testa utrustningen som kommer att användas på månen så även om vi inte har börjat träna för specifika uppdrag, så har vi börjat förbereda.” Har Jessica Meir själv då redan börjat förbereda sig mentalt inför sina första steg på månen? Svaret är nej.
“Jag är mer av en realist så jag tittar snarare på vad som står direkt framför mig. Även om jag har sett andra resa till rymdstationen ISS under nästan 20 år innan jag själv reste dit, kändes det väldigt surrealistiskt när det plötsligt blev min tur. Månen är på en helt annan skala så jag har inte kunnat mentalt förbereda inför vad som kommer att hända än och jag tror att det kommer att bli likadant som när jag var på rymdstationen – jag kommer inte att inse vad det är som händer innan jag faktist befinner mig på månens yta. Om jag nu blir en av de lyckliga som får åka dit.”
Vid det här laget märks det att samtalsledarna tycker att jag redan har ställt tillräckligt många frågor men likväl lyckas jag klämma in en sista om huruvida Jessica Meir har hunnit börja fundera på vad som skulle kunna tänkas bli den största av alla utmaningarna som hon och hennes astronautkollegor kommer att stöta på på månen.
“Månen kommer att innebära helt nya miljöer men jag tror att det viktigaste är träningen som vi får. Vi har vetenskapsfolk och ingenjörer och andra som har planerat det här i åratal nu och de kommer att se till att vi är fullt förberedda.” säger Meir. “Men det kommer definitvt att bli utmanande. Jag är ingen geolog och ett av våra primära uppdrag kommer att vara olika geologiska experiment så det är någonting vi kommer att behöva ägna väldigt mycket tid åt att träna inför. Vi har förvisso några astronauter som även är geologer men inte speciellt många så en av de största utmaningarna kommer att bli att lära oss att inte bara använda utrustningen korrekt utan även skaffa oss kompetensen att utföra experimenten på rätt sätt.”
Samtalet med Jessica Meir avslutas med att hon visar ihopklippta filmsnuttar från ISS och berättar om sin tid ombord på rymdstationen och hon får åtminstone ett par minuters andrum innan det är dags för panelsamtalet om hållbarhet i rymden.

Vad gör Jessica Meir egentligen i Sverige? Är det verkligen rimligt att tro att en så upptagen person skulle resa över Atlanten bara för att träffa svenska rymdintresserade, även om det inkluderar ett möte med Kronprinsessan Victoria? Nja, knappast. Som bekant har Jessica Meir svenska rötter och hennes mor, Ulla-Britt, kommer från Västerås som utgör turnéns sista anhalt så även om det inte finns någon officiell förklaring, ryktas det om att den sanna anledningen till Meirs sverigebesök är midsommarfirande! 

Det må ännu vara några dagar kvar tills dess, men vi på Populär Astronomi vill ändå passa på att önska såväl Jessica Meir som alla våra läsare en riktigt trevlig Midsommar!