I juni 2021 stängde den Europeiska rymdstyrelsen Esa ansökningsperioden för sin nya omgång astronauter. Efter två omgångar av uttagningar är de nu redo att tillkännage vilka kandidater som valts ut till den senaste klassen av astronauter. Live-sändningen av tillkännagivandet onsdag 23 november klockan 14.20 ser du här!

Mer än 22 500 ansökningar inkom till Esa från de olika medlemsländerna, en signifikant ökning från de cirka 8400 som sökte den förra gången. Utöver dessa sökte 257 personer den nyinrättade tjänsten som astronaut med funktionsvariation, något du kan läsa mer om här. Från Sverige sökte totalt 281 personer möjligheten att bli en av de nya europeiska astronauterna, därav gick 18, 11 män och 7 kvinnor, vidare till steg 2 i uttagningen.

Nu har de totalt 1391 kandidaterna som inbjudits till steg 2 genomgått flertalet fysiologiska, medicinska och psykologiska tester, och Esa är till slut redo att tillkännage vilka lyckliga sökanden som har blivit utvalda. Av de över 22 000 ansökanden är det nämligen bara sex till åtta stycken som i slutändan kommer bli anställda av Esa som astronauter. Ett nytt tillägg till denna process är dock en s.k. ”astronautreserv”, en grupp utvalda som presterat bra under alla tester men som inte valts ut för att bli astronauter i de sista urvalsstegen.

Tillkännagivandet av de utvalda astronautkandidaterna kommer ske i Paris onsdagen den 23e november. Programmet kommer även kunna följas via länk.

1 KOMMENTAR

Comments are closed.